กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ชนบท

ทั้งหมด 57 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ข้อเสนอโครงการ, ประดิษฐกรรมชนบท]  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
Tags: [ข้อเสนอโครงการ, ประดิษฐกรรมชนบท]  ...
พุธ, 27 มกราคม 2010
3. โครงการคลินิกเทคโนโลยี
(ข้อมูลหน่วยงาน/ผลผลิต/โครงการ)
Tags: [โครงการ, โครงการสำคัญ, clinic, ชุมชน, ชนบท]  ...
พฤหัสบดี, 30 กรกฏาคม 2009
4. รมช.พาณิชย์และเลขาฯ สวทน. ขยายความเข้าใจ "ไทยแลนด์ 4.0"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2. เกิดความเหลื่อมล้ำขึ้นในสังคมอย่างมากมาย เช่น คนจนกับคนรวย คนเมืองกับคนชนบท คนได้โอกาสกับคนด้อยโอกาส นำมาสู่ความรุนแรงเกิดเป็นสังคม 2 ขั้วในครั้งที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด และ 3. ไทยรวยกว่านี้ไม่ได้แล้ว ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2016
... และสิ่งที่พยายามขับเคลื่อนมากที่สุดคือ ภาคการเกษตร 30 กว่าล้านคนคือเกษตรกร ซึ่งต้องสนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานในชนบทใช้การขับเคลื่อนแบบประชารัฐ ออกมาตรการส่งเสริมการสร้างผู้ประกอบการเทคโนโลยีใหม่ ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... มั่งคั่ง และยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของการพัฒนาประเทศ         ดร.สมคิด กล่าวว่า การศึกษาไทยในปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นการผลิตคนและหลักสูตรที่จัดทำออกมาไม่ได้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของตลาดโลกและคนในชนบท ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
 
อังคาร, 09 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อให้รับช่วงต่อในเรื่องของการขยายผลในวงกว้างต่อไป” ดังนั้น ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ จึงได้ประสานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฎซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่ใกล้ชิดกับโรงเรียนในชนบท ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... จัดกลุ่ม จัดพื้นที่ ให้ง่ายต่อการส่งเสริมการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชและการโซนนิ่ง รวมทั้งง่ายต่อการจัดระบบสาธารณูปโภค ถนน ประปา โทรศัพท์ และสร้างชุมชนเมืองในชนบทตามนโยบายรัฐบาลด้วย ล่าสุดได้มีการเปิดโครงการ ...
จันทร์, 25 มกราคม 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 12 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ข่าวสด (กรอบเช้า/บ่าย) 23 คอลัมน์ เคาะประตูแคมปัส มจธ.โชว์นวัตกรรมกังหันจิ๋วผลิตไฟฟ้า-ป้อนพื้นที่ชนบท  ...
อังคาร, 12 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป