กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จ.เพชรบุรี

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. การบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมกับจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
(โครงการบูรณาการงานด้าน วทน./ข้อมูลการบูรณาการงานด้าน วทน.)
... ครั้งที่ 3 (จ.เชียงราย) - โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ครั้งที่ 2 (จ.เพชรบุรี) - โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2011
...  ภาพที่ 1 อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี   ขั้นตอนการดำเนินงาน ...
พฤหัสบดี, 18 พฤศจิกายน 2010
... “ วันเทคโนโลยีของไทย ” เนื่องจาก เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2515 พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัวฯ ได้ทรงอำนวยการสาธิตฝนเทียมสูตรใหม่ครั้งแรกของโลกด้วยพระองค์เอง ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี และทรงพระปรีชาสามารถกำหนดให้ฝนตกตรง ...
อังคาร, 19 ตุลาคม 2010
14. โครงการบูรณาการงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับจังหวัด
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานปลัดกระทรวง)
... 2 (เชียงราย  พะเยา  แพร่และน่าน) ครั้งที่ 3  เมื่อวันที่  8 – 10 มีนาคม   2552  ณ โรงแรมลองบีช ชะอำ จ.เพชรบุรี  กลุ่มเป้าหมาย   คือ  กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ...
ศุกร์, 05 มีนาคม 2010
... พร้อมกับเพาะปลูกพืชเกษตรกรรมที่เหมาะสมควบคู่ไปด้วย   สถานที่ติดต่อ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชบุรี กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 493/29 ถ.เพชรเกษม อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ...
พฤหัสบดี, 26 พฤศจิกายน 2009
... ครั้งที่ 3 ณ โรงแรมชะอำลองบีช จ.เพชรบุรี พร้อมเยี่ยมชมโครงการภายใต้การสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยี ณ ศูนย์เรียนรู้โครงการตามรอยพระราชประสงค์หุบกะพง เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552         ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
17. ถ่ายทอดเสียงประชุมบูรณาการ ว และ ท จ.เพชรบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับการจัดประชุมบูรณาการด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสู่กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ซึ่งถ่ายทอดเสียงสดทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเพชรบุรี ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... ชะอำ จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2552 16.00   -   19.00  น.                       ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
19. โฆษกวิทย์ฯ พบสื่อ ครั้งที่ 2 เผยความพร้อมหน่วยงาน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 3 กำหนดจัดเดือนมีนาคม จ.เพชรบุรี และเดือนพฤษภาคม จ.นครศรีธรรมราช             ประเด็นที่สี่ การจัดนิทรรศการของหน่วยงานกระทรวงวิทย์ฯ ในงานประชุมและนิทรรศการพลังงานทางเลือกนานาชาติ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป