กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จ.เพชรบุรี

ทั้งหมด 19 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [เขานางพันธุรัต, ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, จ.เพชรบุรี]  ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
  โครงการ “NSTDA Chair Professor" โรงแรมโนโวเทล หัวหิน ชะอำบีช รีสอร์ท แอนด์ สปา จ.เพชรบุรี                  2 มิถุนายน 2559 : โรงแรมโนโวเทล ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
3. ศปท.วท. จัดศึกษาดูงานพื้นที่เขานางพันธุรัต อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จ.เพชรบุรี     ข่าวและภาพ : นางสาวพจนพร ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
... (ศปท.) ร่วมกับส่วนงานคลังและพัสดุ (สค.) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานพัสดุ ณ โรงแรมเมธาวาลัย อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี โดยมีนายอธิวัฒน์ โยอาศรี นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ กรมชลประทาน ...
อาทิตย์, 08 มีนาคม 2015
... และหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันส่งเสริมให้เกษตรกรดำเนินกิจกรรมด้านการเกษตร ในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรภายใต้โครงการเพชรน้ำหนึ่ง 1889 จ.เพชรบุรี ซึ่งถือเป็นโครงการนำร่อง      ทั้งนี้ ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี การศึกษางานโครงการดังกล่าว ส่งผลให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือระหว่าง วท. กับหน่วยงานต่างๆ ในการดำเนินภารกิจรูปแบบต่างๆ ที่ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน จากการถ่ายทอดความรู้ที่ทำให้เกิดภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ณ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  ในวโรกาสที่ “วันเทคโนโลยีของไทย” เวียนมาบรรจบครบรอบในปี พ.ศ.2556 นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ขอถวายความจงรักภักดี  โดยจะดำรงตนให้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาชาติยิ่งขึ้นไป ...
จันทร์, 21 ตุลาคม 2013
... และระดมความความคิดเห็นในการปรับปรุงร่างโครงสร้างของ สป.วท.” ณ โรงแรมสปริงฟิลด์ วิลเลจ กอล์ฟ แอนด์ สปา อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี พร้อมกับบรรยาย เรื่อง "การประยุกต์ใช้การบริหารโครงการ (Project – ...
อังคาร, 27 สิงหาคม 2013
... จ.ชลบุรี เวลา 9.00 – 12.00 น. /ครั้งที่ 2 วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ที่อาคารประชุมสถานีเคเบิ้ลใต้น้ำ หาดเจ้าสำราญ จ.เพชรบุรี เวลา 9.00–12.00 น. /ครั้งที่ 3 วันที่ 20 สิงหาคม 2556 ที่โรงเรียนสทิงพระวิทยา  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... ผู้พัฒนาคือ นายธนทรัพย์  ก้อนมณี  นางสาวรดา  จันทร์มุข  นายนรินธเดช  เจริญสมบัติ จากโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จ.เพชรบุรี  โดยมี นายศาสตรา  พรหมอารักษ์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา  ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป