กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จ.ชุมพร

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

Tags: [เมืองไบโอเทคโนโลยี, จ.ชุมพร, vaja, วาจา]  ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
... จ.สงขลา เวลา 9.00–15.00 น. และครั้งที่ 4 วันที่ 22 สิงหาคม 2556 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วิทยาเขตชุมพร) จ.ชุมพร เวลา 9.00–15.00 น.  สำหรับครั้งที่ 3 และ 4 ในภาคบ่ายจะเป็นการอบรมให้กับนักเรียนและนักศึกษา  ...
พฤหัสบดี, 25 กรกฏาคม 2013
... 10. เทศบาล เมืองชุมพร จ.ชุมพร เขียนข่าวโดย : น.ส.นิตยา สามาพัฒน์ ถ่ายภาพ : นายปราโมทย์ ป้องสุธาธาร กลุ่มงานประชาสัมพันธ์    ...
จันทร์, 02 พฤษภาคม 2011
4. การพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร จ.ชุมพร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
/files/1846.mp3 ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ของเกษตรกร จ.ชุมพร” เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจในด้านการผลิตปุ๋ยอินทรีย์มาตรฐาน ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... พื้นที่หนองใหญ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร ใน เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2553               ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการรกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 25 มิถุนายน 2010
... ณ ศูนย์บริการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และดาราศาสตร์  ภาย ใต้โครงการพระราชดำริ  พื้นที่หนองใหญ่  อ.เมือง  จ.ชุมพร ใน วันที่ 23 มิถุนายน 2553           ...
จันทร์, 21 มิถุนายน 2010
... อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของชุมชนหมู่บ้านลิ่มทอง จ.บุรีรัมย์ ด้านการปลูกและพัฒนาพื้นที่ปลูกปาล์มน้ำมันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัดภาคกลาง ด้านไบโอเทคโนโลยี จ.ชุมพร โครงการหมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์ฯ ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
8. อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
...    เวลาทำการ ทุกวัน   สถานที่ติดต่อ อุทยานแห่งชาติหมุ่เกาะชุมพร หมู่ที่ 5 บ้านโพงพาง ต.หาดทรายรี อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร 86120 โทรศัพท์ : 0 7755 8144-6 โทรสาร : 0 7755 8144 ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป