กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จีเอ็ม

ทั้งหมด 14 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
... โดยเฉพาะกลุ่มเอสเอ็มอีและโอท็อป ด้วยการเร่งการก่อสร้างโรงงานผลิตเครื่องสำอางต้นแบบมาตรฐานจีเอ็มพี เตรียมพร้อมรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้น มูลค่าส่งออกเครื่องสำอางไทยกว่า 21,200 ล้านบาท คาดว่าจะลดการนำเข้าวัตถุดิบสารสกัดได้ถึง ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
รายงานการสืบค้นข้อมูลความก้าวหน้าและสถานะทางเทคโนโลยีชีวภาพของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงทางพันธุกรรมในประเทศสหรัฐอเมริกา มีวัตถุประสงค์การจัดทำเพื่อติดตามความรู้และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของจีเอ็มโอในประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อใช้เป็นข้อมูลสนับสนุนการดำเนินงานวิจัยและพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐ ...
ศุกร์, 11 กุมภาพันธ์ 2011
... (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) - บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)   2. ชนะเลิศ กลุ่ม Service ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) - บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) - บริษัท ทรู ...
พฤหัสบดี, 09 กันยายน 2010
14. การให้บริการถ่ายทอดเทคโนโลยี กระบวนการแปรรูปอาหารเบื้องต้นและสุขลักษณะที่ดีในการผลิตอาหาร
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง)
... โดยใช้หลักของ"จีเอชพี" ซึ่งเป็นการปฏิบัติให้ถูกสุขลักษณะที่ดี (GHP : Good Hygiene Practice) ซึ่งประยุกต์ใช้หลักกฎหมายจีเอ็มพี (GMP:Good Manufacturing Practice)โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ...
พุธ, 12 พฤษภาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป