กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จิตสำนึก

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
3. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... สะท้อนความสำคัญของป่าเขตร้อนซึ่งเป็นแหล่งรวมความหลากหลายทางชีวภาพสูงสุดในโลก หวังสร้างจิตสำนึกการอนุรักษ์ให้กับสังคม และสร้างความเข้าใจในความสมดุลของระบบนิเวศทั้งด้านภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นต่อการดำรงอยู่ของทุกสรรพชีวิตบนโลก จัดแสดงตั้งแต่วันนี้ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... ถวาย คือ จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ไม้มีค่า และเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีย์      - โครงการ “ปลูกไทย...ในแบบพ่อ” เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนมีความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีกิจกรรม ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
... ที่จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เช่น การเรียนรู้ปัญหาต้นเหตุ-ปลายเหตุ การปลูกจิตสำนึก และเชื่อมต่อการศึกษาไปสู่ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียน      ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
7. เชิญชวนเยาวชนประกวดนวัตกรรมสีเขียว ประจำปี 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ภายใต้แนวคิด “ปลูกนวัตกรรม ปั้นนวัตกิจ ปลุกจิตสำนึกสีเขียว” ในโจทย์หัวข้อ “นวัตกรรมสีเขียวเพื่อเศรษฐกิจและสังคม” โดยเปิดโอกาสให้เยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
8. ก.วิทย์ฯ จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
              ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 31  มกราคม 2532 อนุมัติให้วันวิสาขบูชาของทุกปีเป็นวันต้นไม้ประจำปีของชาติ เพื่อเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่และประชาชน ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
9. ระดมสมอง: ทิศทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ สปป.ลาว
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...    สำหรับบรรยากาศในการสัมมนาฯ ได้ทำการแบ่งกลุ่มระดมสมอง ซึ่งทุกคนมีความตื่นตัวแลกเปลี่ยนความเห็นอย่างเต็มที่ โดยส่วนใหญ่มุ่งหวังให้พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่ง สปป.ลาว เป็นแหล่งรวบรวมความรู้ ปลูกจิตสำนึก ...
ศุกร์, 03 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป