กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จัดอบรม

ทั้งหมด 51 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [แสงซินโครตรอน, สถาบันวิจัยดาราศาสตร์, สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยี, จัดอบรม]  ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
...  การบรรยายเกี่ยวกับพระอัจฉริยะภาพทางวิทยาศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว การจัดอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อการประกอบอาชีพสำหรับชุมชน   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและจองเข้าชมเป็นหมู่คณะ ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
3. ก.วิทย์ฯ จัดอบรม 'อินโฟกราฟิก' สู่การใช้งานจริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... มิถุนายน 2559 - ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ชั้น 7 สำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) จัดอบรม "การสร้างสื่ออินโฟกราฟิก (Infographic)" ให้แก่พนักงานและเจ้าหน้าที่รัฐภายในสังกัด ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... Protection Administration Taiwan (Taiwan EPA) ไต้หวัน และInternational Environmental Partnership Program ซึ่งเป็นองค์กรที่ริเริ่มกิจกรรมการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมทางอากาศระดับนานาชาติ จัดอบรมเชิงปฎิบัติการและกิจกรรมเยาวชน ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
5. วว. จัดอบรมส่งเสริมความรู้สำหรับบุคลากรภาครัฐและเอกชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... กันยายน 2559 โดย กองจัดการความรู้  ศูนย์ความรู้ วว. ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยหลักสูตรที่จะจัดอบรมได้แก่                 1. การผลิตผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจาน ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
                      วันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 นายอลงกรณ์ เหล่างาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... และนวัตกรรม และการบ่มเพาะธุรกิจและการจัดอบรมทางวิชาการและเทคโนโลยี  ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
                                                        ...
พฤหัสบดี, 19 พฤษภาคม 2016
9. Clipping วท ประจำวันที่ 29 เมษายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  คอลัมน์ แวดวงของเรา มทร.ธัญบุรี จัดอบรมระบบขนส่งทางราง       ไทยโพสต์  ...
ศุกร์, 29 เมษายน 2016
... วท. ในรอบสัปดาห์ พร้อมติดตามความก้าวหน้างานด้านประชาสัมพันธ์ และเร่งดำเนินการแผนพัฒนาบุคลากร จัดอบรม Infographics เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนผ่านเทคโนโลยี โดยมอบหมายให้ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ...
พฤหัสบดี, 25 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป