กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จังหวัด

ทั้งหมด 91 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 10
... จังหวัดขอนแก่น โดยมี ดร. ณัชนพงศ์ วชิรวงศ์บุรี รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวรายงานการจัดงาน มีผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ ผู้ประกอบการ อุตสาหกรรม ภาครัฐ และภาคเอกชน หน่วยงานเกี่ยวข้อง ฯลฯ ณ อาคารสำนักงานหอการค้าจังหวัดขอนแก่น ...
อาทิตย์, 03 กรกฏาคม 2016
... 934 โรงเรียน ในปี 2556-2558  และในปีนี้ ยังจะขยายผลไปจัดกิจกรรมในพื้นที่แต่ละจังหวัดอีก 66 จังหวัดๆ ละ 35 คน รวม 2,310 โรงเรียน  ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 15.44 ของโรงเรียนที่มีนักเรียนที่บกพร่องทางการเรียนรู้เรียนร่วม ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
53. ความสำเร็จ “Startup Thailand 2016” พร้อมลุยระดับภูมิภาค
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... งานสตาร์อัพจะกำหนดจัดขึ้นใน 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2559 สำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัด ขอนแก่น ระหว่างวันที 26-28 สิงหาคม 2559 และภาคใต้จังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ วันที ...
พุธ, 29 มิถุนายน 2016
... (TCELS) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นายอุกฤช พึ่งโสภา ผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี และนายแพทย์จรัญ บุญฤทธิการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนา Medicopolis ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
... ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓ กรกฎาคม  ๒๕๕๙ ณ วนอุทยานปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้แก่บุคลากร ที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวข้องกับการเผชิญเหตุฉุกเฉินทางนิวเคลียร์และรังสี การออกตรวจสถานประกอบการทางนิวเคลียร์และรังสี ...
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
56. งาน NESP Innovation Fair 2016 ‘นวัตกรรมเพื่อธุรกิจ’
(วีดีโอมัลติมีเดีย/รายการ MOST Update)
     
อังคาร, 28 มิถุนายน 2016
57. Clipping วท ประจำวันที่ 26 มิถุนายน 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... ที่ต้องไม่พลาด    ฐานเศรษฐกิจ 39 ดัน4จังหวัดภาคเหนือตอนบนสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมอาหารแปรรูปภูมิภาคอาเซียน    ...
จันทร์, 27 มิถุนายน 2016
... ณ จังหวัดบึงกาฬ ดำเนินงานโดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2.ภาคตะวันออก ณ จังหวัดสระแก้ว ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 3.ภาคเหนือ ณ จังหวัดน่าน ดำเนินงานโดย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
อาทิตย์, 26 มิถุนายน 2016
... 22 มิถุนายน 2559 ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. อาคารจัตุรัสจามจุรี สามย่าน และ 24 มิถุนายน 2559 ณ จังหวัดเชียงใหม่                  นางกรรณิการ์ วงศ์ทองศิริ ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
60. “NESP Innovation Fair 2016” ภาคอีสาน....ให้อะไร?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
                  ผ่านไปแล้วกับงาน “NESP Innovation Fair 2016” จัดขึ้นในจังหวัดขอนแก่น ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายนที่ผ่านมา ภายในงานมีผู้ประกอบการจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมาร่วมออกบูธผลิตภัณฑ์กว่า ...
พฤหัสบดี, 23 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป