กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา จริยธรรม

ทั้งหมด 37 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
3. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... เครื่องมือหรือเทคโนโลยีต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ แต่สิ่งที่สำคัญนั้นคือ เนื้อหา ที่ต้องก่อให้เกิดให้การพัฒนาและมีจรรยาบรรณจริยธรรมควบคู่กันไป โดยเชื่อว่าหากมีการควบคุมกันเองอย่างมีเสรีภาพและอิสรภาพจะสามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ...
จันทร์, 04 กรกฏาคม 2016
...            บริษัท SkinLab Asia ให้บริการติดต่อประสานงานการทดสอบผลิตภัณฑ์ เครื่องสำอาง อาหารเสริม ในอาสาสมัคร โดยใช้กระบวนการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และบริการอนุมัติการวิจัยจากคณะกรรมการจริยธรรมก่อนการวิจัย ...
พฤหัสบดี, 30 มิถุนายน 2016
6. ดร.พิเชฐ ถ่ายทำวีดิทัศน์ งาน ThaiTECT 2016
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนและสัตว์ และหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง      ท่านที่สนใจ สามารถเข้ารับชมรายละเอียดได้ที่ www.thaitect.org    ...
อังคาร, 21 มิถุนายน 2016
... แต่ต้องควบคู่ไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภายในวันนี้โครงการ CONNEXT ED ได้ผนวกกับเอกชนและสถานศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาของไทยจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... 4 ชีวจริยธรรม เรียนรู้การปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำร้าย หรือทำอันตรายต่อสัตว์ หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย โดยในโซนนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต การผลิตอาวุธชีวภาพ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศกรรม การโคลนนิ่ง โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน โซนที่ 4 ชีวจริยธรรม การเรียนรู้ต่อการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป