กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา งานวิจัยเชิงพาณิชย์

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [สวทช., งานวิจัยเชิงพาณิชย์, แถลงข่าว]  ...
จันทร์, 20 เมษายน 2015
... มุ่งให้ความสำคัญกับนักวิจัยที่มี    ความเข้าใจและมองภาพรวมของการพัฒนาประเทศในการวิจัยและพัฒนา เพื่อตอบโจทย์ของประเทศ ในการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมมาต่อยอดการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ...
พุธ, 29 กรกฏาคม 2015
    สวทช. จับมือ สอน. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย คัดสรรงานวิจัย ช่วยผู้ประกอบการไทย  ช่วงเศรษฐกิจชะลอตัว นำร่องโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ...
จันทร์, 20 เมษายน 2015
4. นายกตู่ ปลื้ม! ซินโครตรอน โชว์เจ๋ง! งานวิจัยใช้ประโยชน์จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน ให้การต้อนรับ โดยหลังจากการประชุม นายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ...
อังคาร, 17 กุมภาพันธ์ 2015
...  ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และคณะผู้บริหารกระทรวงฯ ให้การต้อนรับ จากนั้นนายกรัฐมนตรีได้เยี่ยมชมผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ ที่เกิดจากนโยบายของรัฐบาลในการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยและพัฒนา ...
ศุกร์, 13 กุมภาพันธ์ 2015
... ในการประมวลข่าวสารด้าน วทน.ที่เผยแพร่ทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ และในโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค       4. หารือถึงแนวทางการประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์/SMEs   เพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมและวิสาหกิจขนาดกลาง ...
ศุกร์, 06 กุมภาพันธ์ 2015
...            ทั้งนี้ ผลสืบเนื่องจากการประชุมฯ ได้พูดถึงแนวทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยเชิงพาณิชย์ดังกล่าว ...
พฤหัสบดี, 05 กุมภาพันธ์ 2015
      ลำไย (Dimocarpus longen Lour.) เปนผลไมเศรษฐกิจของประเทศไทย ปลูกมากในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออก ลำไยมีเนื้อนุม อรอย และมีรสหวาน จึงทำใหเปนที่นิยมสำหรับผูบริโภคทั้งในประเทศ ...
ศุกร์, 19 ธันวาคม 2014
... -ไม่มีโครงการ 8.5 การพัฒาและการใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐาน วทน. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศ (ก) การปรับปรุง และจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการต่อยอดการใช้ประโยชน์งานวิจัยเชิงพาณิชย์ ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป