กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่ายวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 6
... 1 GeV   รายละเอียดการให้บริการ ให้บริการแสงซินโครตรอนสำหรับงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและวิทยาศาสตร์ประยุกต์ แก่นักวิจัยทั่วประเทศ และเปิดค่ายวิทยาศาสตร์แสงสยาม รวมทั้งเปิดให้ผู้สนใจเข้าชม ...
อาทิตย์, 29 พฤศจิกายน 2009
52. ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... เพื่อเชื่อโยงความรู้ที่ได้รับจากการเรียน การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเองจัดค่ายวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกทักษะและสร้างเจตคติที่ดีต่อวิทยาศาสตร์ แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น ฝีกการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี ...
เสาร์, 28 พฤศจิกายน 2009
53. อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ
(บริการประชาชน/บริการแหล่งความรู้)
... ได้แก่ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กลุ่มดาราศาสตร์และดาราศาสตร์ และกลุ่มธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์อีกด้วย   เวลาทำการ ทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. ...
ศุกร์, 27 พฤศจิกายน 2009
... โดย สวทช. มีโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชน  โครงการสร้างปัญญาวิทย์  ผลิตนักเทคโนฯ  ตลอดจนบ้านวิทยาศาสตร์สิรินทร  ซึ่งมีกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ต่างๆให้ศึกษาเรียนรู้  ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
55. สานใจไทย สู่ใจใต้ รุ่น 13 อำลา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 5  จังหวัดชายแดนภาคใต้  ให้เข้ามาเรียนรู้และสร้างประสบการณ์ใหม่ด้านวิทยาศาสตร์ ด้วยรูปแบบการจัดค่ายวิทยาศาสตร์  ที่ให้ทั้งทักษะ  ความรู้  ความรัก  และความสามัคคี  ซึ่งถือเป็นกิจกรรมในภารกิจหลักของ ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
อพวช. ร่วมกับ ทรู วิชั่นส์ สร้างค่าย “เปิดโลกการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ทรู วิชั่นส์–อพวช.” ต้อนรับเยาวชนจาก 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ในโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” รุ่น 13 หวังสร้างความรู้ความเข้าใจ ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป