กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่ายวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 56 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ค่ายวิทยาศาสตร์, ระบบราง, สวทช.]  ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
2. การเสริมสร้างมิตรภาพความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชา)
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ค่ายวิทยาศาสตร์]  ...
อังคาร, 09 มีนาคม 2010
Tags: [ค่ายวิทยาศาสตร์, APEC, อพวช]  ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2010
4. ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนตาบอด ครั้งที่ 4
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ค่ายวิทยาศาสตร์, นักเรียน, ตาบอด]  ...
เสาร์, 16 มกราคม 2010
5. เปิดค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนตาบอดรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4
(EventList / รัฐมนตรี , อพ. / เปิดค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนตาบอดรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4)
เปิดค่ายวิทยาศาสตร์นักเรียนตาบอดรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 4 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ วันเสาร์ที่ 16 มกราคม 2553 เวลา 14.00 น. ผู้ประสานงาน : รัชนี 0 2644 8150 ต่อ 634                          ...
เสาร์, 16 มกราคม 2010
6. ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน
(FAQ / Education / ค่ายวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน)
     การจัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ในรูปแบบที่หลากหลาย และเปิดโอกาสให้เยาวชนได้ลง มือปฏิบัติกับการทดลองจริง โดยมีนักวิทยาศาสตร์พี่เลี้ยง นักวิจัยคอยดูแลและให้คำแนะนำ มีเด็กและเยาวชนที่มีความสามรถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ให้ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ...
อาทิตย์, 26 กรกฏาคม 2009
... (สสส.) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล และมูลนิธิธรรมมิกชนเพื่อคนตาบอดในประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัด “ค่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น”ครั้งที่ ...
ศุกร์, 22 กรกฏาคม 2016
... ให้สัมภาษณ์ว่า งานท่องโลกเทคโนโลยีชีวภาพครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เนื่องจากตนสามารถใช้ความรู้ ทั้งจากที่เรียนมาและค่ายวิทยาศาสตร์มาใช้จริง เช่น การสื่อสารที่ทำให้ตนกล้าแสดงออกได้มากขึ้น กล้าพูดในที่สาธารณะได้มากขึ้น ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
  ค่ายวิทยาศาสตร์ระบบราง                  ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร - สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) โดยโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาเทคโนโลยีระบบขนส่งทางรางแห่งชาติ ...
พฤหัสบดี, 09 มิถุนายน 2016
10. Clipping วท ประจำวันที่ 31 มีนาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ภาพข่าว ค่ายวิทยาศาสตร์  The Nation 4B  ...
พฤหัสบดี, 31 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป