กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ค่านิยม

ทั้งหมด 31 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
1. ค่านิยมของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิกส์, ค่านิยม, GISTDA]  ...
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
(ข้อมูลหน่วยงาน/แนะนำกระทรวง)
Tags: [วิสัยทัศน์, พันธกิจ, ค่านิยม, ข้อมูลหน่วยงาน, นโยบาย, ยุทธศาสตร์]  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
4. ค่านิยมของ GISTDA
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
อังคาร, 07 มิถุนายน 2016
... ด้วยการผลักดัน สร้างภาพลักษณ์ ปรับค่านิยมต่อการเรียนสายอาชีพให้ดีขึ้น เห็นได้ว่าเรามีจำนวนผู้เรียนอาชีวะในปีการศึกษา 2558 เพิ่มขึ้นมากในรอบ 10 ปี ต้องขอขอบคุณภาคเอกชน ผู้ประกอบการ ที่สนับสนุนการศึกษาใน ...
จันทร์, 29 กุมภาพันธ์ 2016
... สป.วท.” เพื่อปรับทัศนคติและสร้างค่านิยมด้านการต่อต้านการทุจริต และเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้แก่ “เครือข่ายข้าราชการไทยไร้ทุจริต” ทั้งนี้ ยังได้ไปศึกษาดูงานเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ...
จันทร์, 11 มกราคม 2016
          ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกด้านการช่วยเหลือ แบ่งปันน้ำใจ สร้างโอกาสทางสังคม และสร้างค่านิยมที่ดีในการปฏิบัติงาน ...
ศุกร์, 25 ธันวาคม 2015
... 2. เพื่อต้องการสร้างความตระหนักรู้ ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตและปลูกจิตสำนึกในด้านคุณธรรมจริยธรรม ไม่ยอมให้มีการทุจริตเกิดขึ้น 3. ภารกิจหลักของ ป.ป.ช.คือการปราบปรามการทุจริตแต่จะสำเร็จไม่ได้หากไม่มีเครือข่าย ...
พุธ, 09 ธันวาคม 2015
... นักศึกษาจะได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง การปลูกฝังค่านิยมตลอดจนวัฒนธรรมการทำงานแบบมืออาชีพ เป็นการพัฒนากำลังคนเพื่อภาคเอกชนอย่างตรงจุด บริษัท Schaeffer Thailand บริษัทผลิตตลับลูกปืนและชิ้นส่วนในเครื่องยนต์ ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2015
...       4. มาตรการสร้างความตระหนักและค่านิยมในสายอาชีพด้าน วทน.         •   จำนวนนักเรียน STEM ลดน้อยลง สวนทางกับการก้าวเข้าสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมที่ต้องใช้แรงงาน ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป