กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คูปองวิทย์

ทั้งหมด 49 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [รายการเดินหน้าประเทศไทย, คูปองวิทย์, โอทอป, คูปองนวัตกรรม]  ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
Tags: [อินโฟกราฟิกส์, คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
อังคาร, 05 กรกฏาคม 2016
Tags: [คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2016
Tags: [คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2016
Tags: [คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2016
Tags: [คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
เสาร์, 02 กรกฏาคม 2016
Tags: [OTOP, คูปองวิทย์]  ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, คูปองวิทย์, โอทอป]  ...
อังคาร, 14 มิถุนายน 2016
Tags: [คูปองวิทย์เพื่อโอทอป, STI]  ...
จันทร์, 13 มิถุนายน 2016
10. ประชุมคณะทำงานยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์ วท. ครั้งที่ 7/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ยุทธศาสตร์, กระทรวงวิทยาศาสตร์, MSTQ, Food Innopolis, คูปองวิทย์]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป