กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุยกัน...ฉันท์วิทย์

ทั้งหมด 30 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 3
21. ก.วิทย์ฯ ให้ความรู้เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(24  กรกฎาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์  เรื่อง “เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย”  ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2009
... เสวนาคุยกัน...ฉันท์วิทย์  “เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่ออุตสาหกรรมไทย”                               · เทคโนโลยีสุญญากาศในปัจจุบัน ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
23. “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(10  มิถุนายน 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย” ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
24. “ภาชนะบรรจุอาหารได้มาตรฐาน ปลอดโรค ปลอดภัย”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(14  พฤษภาคม  2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "กรมวิทยาศาสตร์บริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
25. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(29 เมษายน  2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "มหัศจรรย์ผงไหม” ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
... มาจากไหน  มีพิษหรือไม่/ วิธีการวัดทำได้อย่างไร  และการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ที่ใช้แก๊สโซฮอลก่อให้เกิดมะเร็งจริงหรือ   กำหนดการ เสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เป็นมะเร็งจริงหรือ...?” ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
27. เจาะลึกสเต็มเซลล์ กับแสงซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(11 มีนาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) (สซ.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "เจาะลึกสเต็มเซลล์  กับแสงซินโครตรอน”  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
28. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(6 มีนาคม 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) (สสนก.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน”  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
... สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทร02354 4466ต่อ118 โทรสาร0 2354 3763   กำหนดการ เสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
30. ลูกคุณไข่ของใคร?...ลูกใครมาจากไข่ของคุณ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(19  กุมภาพันธ์ 2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์สื่อสารวิทยาศาสตร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป