กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุยกัน..ฉันท์วิทย์

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 9 จาก 9
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ส่นใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง "เจาะลึกสเต็มเซลล์...กับแสงซินโครตรอน"    ในวันพุธที่ 11 มีนาคม 2552 เวลา ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  “การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการน้ำชุมชน” ในวันศุกร์ที่  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
83. ลูกคุณไข่ของใคร?...ลูกใครมาจากไข่ของคุณ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เราควรพัฒนาการเรียนรู้และหลักสูตรการศึกษาให้ครอบคลุมประเด็นจริยธรรมของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้มากขึ้นด้วย นายแพทย์ประเสริฐ กล่าวทิ้งท้าย ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา     คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง  “ลูกคุณไข่ของใคร?...ลูกใครมาจากไข่ของคุณ" ในวันพฤหัสบดีที่  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
... จัดเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  “ปฏิบัติการจารกรรมข้อมูลบัตรเครดิตและภัยร้ายที่มากับเทคโนโลยีสารสนเทศ”   โดยมี นางมยุรี  ผ่องผุดพันธ์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์  ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป