กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุยกัน..ฉันท์วิทย์

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 8 จาก 9
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง “มหัศจรรย์พันธุ์นก ปี 2 กับแฟนพันธุ์แท้ดูนก”   ในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2552  ...
พฤหัสบดี, 06 สิงหาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา     คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  “เทคโนโลยีสุญญากาศเพื่อภาคอุตสาหกรรมไทย” ในวันศุกร์ที่  ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง “โรงไฟฟ้านิวเคลียร์กับภารกิจความปลอดภัย” ในวันพุธที่ 10 มิถุนายน  2552 ...
พฤหัสบดี, 23 กรกฏาคม 2009
74. “มหัศจรรย์ผงไหม สร้างมูลค่าสู่ภาคอุตสาหกรรม”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(29 เมษายน  2552)   สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) สทน.  จัดเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ เรื่อง "มหัศจรรย์ผงไหม” ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  เรื่อง “กรมวิทยาศาสตร์บริการเชี่ยวชาญงานวิเคราะห์ : ภาชนะบรรจุอาหาร”  ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ขอเรียนเชิญผู้สนใจ  เข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง  เรื่อง “มหัศจรรย์ผงไหม”  ในวันพุธที่  29 เมษายน 2552 ...
พุธ, 22 กรกฏาคม 2009
77. ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เป็นมะเร็ง……จริงหรือ?
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
(3 เมษายน 2552) สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (เอ็มเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง "ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เป็นมะเร็ง……จริงหรือ?” ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญผู้ส่นใจเข้าร่วมฟังการเสวนา  คุยกัน..ฉันท์วิทย์  เรื่อง "ใช้แก๊สโซฮอล์ทำให้เกิดมะเร็งจริงหรือ...?"        ในวันศุกร์ที่  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
79. เจาะลึกสเต็มเซลล์ กับแสงซินโครตรอน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ต่อไป ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
80. เทคโนโลยีกับการจัดการน้ำชุมชน... ต้นแบบหมู่บ้านเข้มแข็ง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ซึ่งจะนำไปสู่การจัดการทรัพยากรน้ำน้ำชุมชนอย่างสมดุลมั่นคง และยั่งยืนต่อไป    ท่านสามารถติดตามข่าวสาร  การจัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์    ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป