กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุยกัน..ฉันท์วิทย์

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 9
... (องค์การมหาชน) (สสนก.) จัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ระบบโทรมาตร เกาะติดสถานการณ์น้ำ” ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า  สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีนายมงคล  ...
พุธ, 26 พฤษภาคม 2010
...        พร้อมกันนี้ภายในงานยังมีการจัดงานเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ภายใต้ความร่วมมือของศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สวทช. และสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
จันทร์, 26 เมษายน 2010
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเรียนเชิญผู้สนใจ เข้าร่วมฟังการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ “อัจฉริยะธรรมชาติ..สร้างสรรค์เทคโนโลยี” ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2553 ระหว่างเวลา 10.00–14.00 ...
พฤหัสบดี, 18 มีนาคม 2010
       สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในนิทาน...คมความคิดจินตนาการจากผลกระทบภาวะโลกร้อน”  ...
จันทร์, 30 พฤศจิกายน 2009
               กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ หัวข้อ “วิทยาศาสตร์ในนิทาน”ในวันอาทิตย์ที่ ...
อังคาร, 24 พฤศจิกายน 2009
...  ข้อมูลโดย :  ฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
...  ข้อมูลโดย :  ฝ่ายสร้างความตระหนักทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  (สวทช.) ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2009
...  ได้เล่น เช่น  กิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์   โดยเชิญวิทยากรด้านต่างๆ มาให้ความรู้  มาทำกิจกรรม เสริมสร้างความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์     ...
พฤหัสบดี, 05 พฤศจิกายน 2009
59. ฤดูหนาวกับฝนดาวตก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... (สดร.) ท่านสามารถติดตามข่าวสารอื่นๆ ของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเพิ่มเติมได้ที่ www.narit.or.th   ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ของกลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
จันทร์, 02 พฤศจิกายน 2009
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญร่วมกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์  “ฤดูหนาว : มหัศจรรย์ปราฏการณ์ดาราศาสตร์” ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2552 เวลา ...
อังคาร, 27 ตุลาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป