กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุยกัน..ฉันท์วิทย์

ทั้งหมด 85 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 9
41. กระทรวงวิทย์ฯ ชวนเยาวชนเล่นกลวิทยาศาสตร์จากของใช้ในบ้าน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
 (28 พฤษภาคม 2554) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดย สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ร่วมกับ ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช.  และ อพวช.   จัดกิจกรรม  “คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ...
อังคาร, 31 พฤษภาคม 2011
... จัดกิจกรรม คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร “ท่องแดนวิทยาศาสตร์เทคโนธานี” ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารผดุงมาตร สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ    เทคโนธานี ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
... จัดกิจกรรม“คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร” ในหัวข้อ “อนุภาคนาโน !!..เนรมิตกระจกสีสู่เครื่องประดับล้ำค่า”  ณ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ ชั้น 4 อาคารจัตุรัสจามจุรี (จามจุรีสแควร์) สามย่าน ...
จันทร์, 14 กุมภาพันธ์ 2011
... ร่วมกับ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (สซ.) และ สถานีวิจัยสิ่งแวดล้อมสะแกราช สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) จัดกิจกรรม “ค่ายคุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ครั้งที่ 1” ...
อังคาร, 11 มกราคม 2011
... ฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ สวทช. จัดกิจกรรม “คุยกัน..ฉันท์วิทย์” ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์อากาศยาน : เครื่องบินจำลอง” โดยมีนางฤทัย จงสฤษดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารค่ายวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 02 ธันวาคม 2010
... เป็นประธานแถลงข่าว ร่วมด้วย รศ.ดร.บุญรักษา สุนทรธรรม ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ และ ดร.ศรัญย์ โปษยะจินดา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ พร้อมทั้งจัดการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ...
จันทร์, 15 พฤศจิกายน 2010
... คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) จัดโครงการเสวนา คุยกัน...ฉันท์วิทย์ สัญจร  โดยมี ดร.วีระชัย วีระเมธีกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานแถลงข่าวและเปิดการเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ สัญจร ในหัวข้อ  “คนรุ่นใหม่ไม่ตกเทรนด์..เทคโนโลยี ...
ศุกร์, 22 ตุลาคม 2010
  /files/1923.mp3 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ปลิง!! ...
พุธ, 11 สิงหาคม 2010
...  กำหนดการ เสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ เรื่อง “ปลิง!!  สัตว์มหัศจรรย์ในท้องทะเล” วันพุธที่ 11 สิงหาคม  2553  เวลา 10.30 – 12.00 น. ณ เวทีกลาง งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ...
ศุกร์, 06 สิงหาคม 2010
     (7 พฤษภาคม 2553) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับ สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) สสนก.จัดเสวนา คุยกัน..ฉันท์วิทย์ ...
พุธ, 02 มิถุนายน 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป