กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... มีคุณธรรม รู้จักปฏิบัติหน้าที่ให้สอดคล้องเกื้อกูลกัน ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ ให้สัมฤทธิ์ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชนสืบไป  โดยมี นายมานิตย์ จิตต์จันทร์กลับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
ศุกร์, 02 ธันวาคม 2011
... ทั้งกำลังกายและกำลังใจปฏิบัติงานในหน้าที่ที่รับผิดชอบด้วยความขยันขันแข็ง ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างสังคมไปสู่ความดีงาม โดยเฉพาะในหมู่ข้าราชการ ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทำงานเพื่อรับใช้ประชาชนโดยตรงยิ่งจะต้องมีคุณสมบัติเหล่านี้เป็นสำคัญ ...
พฤหัสบดี, 07 เมษายน 2011
... อาทิ ค่ายธรรมชาติวิทยา ค่ายปฏิบัติธรรมและก่อนเข้า ม. 1 ต้องบวชเรียนก่อน  เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม  กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยที่ร่วมโครงการ วมว. มีความตั้งใจที่จะจัดการเรียนการสอนที่ดี  ...
อังคาร, 03 สิงหาคม 2010
... ขอร่วมแสดงความดีใจกับทางโรงเรียนด้วย  นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังได้ส่งเสริมกิจกรรมที่หลากหลายให้กับนักเรียนด้วย อาทิ ค่ายธรรมชาติวิทยา ค่ายปฏิบัติธรรมและก่อนเข้า ม. 1 ต้องบวชเรียนก่อน  เป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้มีคุณธรรม  ...
อังคาร, 03 สิงหาคม 2010
45. เห็ดหลินจือ
(บริการประชาชน/บริการบทเรียนออนไลน์)
... ดังคุณธรรมอันสูงส่งแก่ผู้มีไว้ครอบครอง     ที่มา : http://www.nsm.or.th/nsm2008/exhibition/Nat_museum/exhibition-online/mus/M1.html    ...
อาทิตย์, 20 มิถุนายน 2010
46. รมว.วท. เป็นประธานในการแถลงข่าว งาน "ถนนเทคโนโลยี 2553"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อเดินทางไปแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ ABU Robocon ที่สาธารณรัฐอาหรับอียิปต์    งานถนนเทคโนโลยี ประจำปี 2553 จัดขึ้นเพื่อมุ่งสร้างสรรค์สังคมคุณธรรมนำความรู้ เพื่อการพัฒนาของเยาวชนในด้านทักษะความรู้และความคิดสร้างสรรค์ ...
อังคาร, 01 มิถุนายน 2010
47. ปส. จับมือ สพฐ. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านนิวเคลียร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นอกจากนั้นท่านยังเห็นความสำคัญของการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนสนใจและรักการเรียนด้านวิทยาศาสตร์  เพื่อให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่คิดเป็นคิดชอบ  และรู้จักการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุใช้ผลควบคู่กับการมีคุณธรรม  ...
ศุกร์, 08 มกราคม 2010
48. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รู้ประหยัด เคร่งครัดคุณธรรม    พ.ศ.2525 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ - ขยันศึกษา ใฝ่หาความรู้ เชิดชูชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นคุณสมบัติของเด็กไทย    พ.ศ.2526 - พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
... พัฒนาคน  ที่เป็นทรัพยากรประเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้  แก่เด็ก ๆ ทุกคนว่า “คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม”  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
... พัฒนาคน  ที่เป็นทรัพยากรประเทศ  โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน ดังที่นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กปีนี้  แก่เด็ก ๆ ทุกคนว่า “คิดสร้างสรรค์  ขยันใฝ่รู้  เชิดชูคุณธรรม”  ...
อังคาร, 05 มกราคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป