กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรม

ทั้งหมด 52 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต, ศปท., คุณธรรม, จริยธรรม, ปลูกป่า, ปลูกจิตสำนึก, การต่อต้าน, การทุจริต]  ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
3. โครงการปฎิบัติธรรมเนื่องในวันอาสาฬบูชาเเละวันเข้าพรรษา
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...       เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) โดยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านทุจริต ได้จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกสร้างคุณธรรม จริยธรรมในสังคมไทย เนื่องในเทศกาลอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ...
พฤหัสบดี, 21 กรกฏาคม 2016
... แต่ต้องควบคู่ไปด้วยคุณธรรม จริยธรรมด้วยที่เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งภายในวันนี้โครงการ CONNEXT ED ได้ผนวกกับเอกชนและสถานศึกษา โดยเชื่อว่าการศึกษาของไทยจะมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะเรื่องของการคิดอย่างเป็นระบบ ...
จันทร์, 20 มิถุนายน 2016
... 4 ชีวจริยธรรม เรียนรู้การปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ไม่ทำร้าย หรือทำอันตรายต่อสัตว์ หรือมนุษย์เพื่อการศึกษาหรือการวิจัย โดยในโซนนี้จะมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งเรื่อง การโคลนนิ่งสิ่งมีชีวิต การผลิตอาวุธชีวภาพ ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... ตั้งแต่การหมัก พันธุวิศกรรม การโคลนนิ่ง โซนที่ 3 โลกน่าอยู่ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ นำเสนอพลังงานจากพืชที่พัฒนาโดยเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อความยั่งยืน โซนที่ 4 ชีวจริยธรรม การเรียนรู้ต่อการปฏิบัติต่อสิ่งมีชีวิตอย่างมีคุณธรรม ...
พฤหัสบดี, 16 มิถุนายน 2016
... และส่วนบริหารงานบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี ...
ศุกร์, 08 เมษายน 2016
... (OSS) นะครับ ได้แก่ ศูนย์ดำรงธรรม ศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน เพื่อเพิ่มช่องการการร้องเรียน แจ้งเบาะแส และเข้าถึงประชาชนอย่างใกล้ชิดขึ้น รวมทั้งได้กำหนดให้มีการทำสัญญาคุณธรรม (IP)ในสัญญาว่าจะไม่มีการรับหรือให้สินบน ...
จันทร์, 04 เมษายน 2016
... ทั้งด้านคุณธรรม   จริยธรรม  ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจและกลไกการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง และชุมชน พร้อมนำประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการศึกษาเทคโนโลยีแห่งอนาคตในระดับภูมิภาค โดยนำร่องพัฒนาโรงเรียนต้นแบบประชารัฐ ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
       นางนันทวรรณ ชื่นศิริ ผตร.วท. ผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพนักงานหน่วยงานในสังกัด วท. จำนวน 80 คน  เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป