กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คุณธรรมและจริยธรรม

ทั้งหมด 5 ข้อมูลที่พบ

Tags: [ศปท., จิตสำนึก, ค่านิยม, ต่อต้านการทุจริต, ปลูกป่า, คุณธรรมและจริยธรรม]  ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
         เมื่อวันที่ 26 – 27 ธันวาคม 2557 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมโครงการ ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ...
เสาร์, 27 ธันวาคม 2014
... หัวข้อ "กระทรวงวิทย์ฯ อาสาปลูกป่าทดแทน" เมื่อวันที่ 23 - 24 ตุลาคม 2557 ณ บริเวณปากน้ำประแส อ.แกลง จ.ระยอง       ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ...
พฤหัสบดี, 30 ตุลาคม 2014
... และมีภูมิคุ้มกัน และสิ่งสำคัญที่สุดคือ ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกับการสัมมนาในครั้งนี้           “ดิฉันเชื่อว่า ประเด็นเรื่องบรรษัทภิบาล ...
อังคาร, 11 สิงหาคม 2009
... ด้วยประจักษ์ในผลงานการอุทิศทั้งกำลังกาย กำลังใจ ให้กับการสร้างสรรค์องค์ความรู้และถ่ายทอด ด้วยเมตตาธรรม ทั้งครองตนอยู่บนเส้นทางแห่งคุณธรรมและจริยธรรม อันเป็นประโยชน์แก่โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์(วัดไร่ขิง) ...
ศุกร์, 24 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป