กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คืนความสุข

ทั้งหมด 72 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 8
61. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 14 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ฐานเศรษฐกิจ 1,82,83,84 ปลัดกระทรวงกับภารกิจคืนความสุขให้ประชาชน ...
ศุกร์, 15 พฤษภาคม 2015
62. บันทึกเทป"รายการคืนความสุขให้กับประชาชน"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             ศ.ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลด้านสังคม บันทึกเทปโทรทัศน์ "รายการคืนความสุขให้กับประชาชน" ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
... ได้จับมือกับกระทรวงศึกษาธิการในการนำร่องการบูรณาการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ดำเนินโครงการ “คืนความสุขให้เธอ..เยาวชน” ขณะที่สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
อังคาร, 21 เมษายน 2015
         (วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ คืนความสุขให้คนในชาติ ...
อาทิตย์, 08 กุมภาพันธ์ 2015
65. โครงการถนนสายวิทย์ฯ 58 ถูกนำเสนอในที่ประชุม ครม. ล่าสุด
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และเป็นการรายงานผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ซึ่งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานโครงการคืนความสุขให้แก่ประชาชนของส่วนราชการซึ่งต้องดำเนินการให้ทันกับการดำเนินงานในปัจจุบัน ข่าวโดย : ...
พุธ, 28 มกราคม 2015
... และสามารถเก็บกักนํ้าไว้ในสระแก้มลิงไปพร้อมกัน            จากนั้นได้ ส่งมอบของขวัญปีใหม่ โดยมอบระบบน้ำอุปโภค-บริโภค ภายใต้โครงการ "ส่งน้ำสะอาด คืนความสุข ...
จันทร์, 26 มกราคม 2015
... คืนความสุขให้คนไทย ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) โดยมี นายประพาส  รักษาทรัพย์  ปลัดจังหวัดนครราชสีมา นายวงเทพ  เขมวิรัตน์  นายอำเภอชุมพวง นายบรรพต  กิจชวลิต  ...
อาทิตย์, 25 มกราคม 2015
68. ดร.พิเชฐ เตรียมทัวร์อีสานล่าง ส่งน้ำสะอาด คืนความสุขชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ถือเป็นการส่งมอบน้ำสะอาด คืนความสุขชาวอีสานตอนล่าง เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ยินดีมอบให้สังคมและชุมชน กลุ่มงานประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
อังคาร, 20 มกราคม 2015
... ในปีนี้มีนักเรียนตอบรับเข้าร่วมกิจกรรมแล้วกว่า ๓,๒๐๐ คน สำหรับกิจรรมประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ จัดภายใต้แนวคิด “คืนความสุขสนุกกับ STEM” ซึ่งจะเน้นกิจกรรมที่มีความสนุกสนาน ผ่านการเรียนรู้ลงมือปฏิบัติจริง ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
70. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 9 เพื่อคืนความสุข และสร้างประสบการณ์ทางวิทยาศาสตร์แก่เด็กและเยาวชนไทย            จากการแถลงผลงาน ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป