กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คืนความสุข

ทั้งหมด 72 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 8
51. เนคเทคจัดงาน NETEC ACE 2015 ชูแนวคิด พลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจนวัตกรรม
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...  ไปสู่เศรษฐกิจนวัตกรรมซึ่งจะช่วยนำพาประเทศให้ก้าวพ้นกับดักประเทศรายได้ปานกลาง อันจะเป็นการคืนความสุขให้กับประชชาชนชาวไทยในทุคภาคส่วน    ...
พุธ, 16 กันยายน 2015
    - เรื่องร่างรัฐธรรมนูญ สัปดาห์ที่ผ่านมานั้น ไม่ผ่านความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ผมก็อยากให้ทุกคนมองในหลายมุม ไม่ว่าจะในเรื่องของประชาธิปไตย เป็นหรือไม่เป็น หรือเรื่องของการสืบทอดอำนาจอย่างเดียว ...
อาทิตย์, 13 กันยายน 2015
- ขณะนี้ คณะกรรมาธิการร่างรัฐธรรมนูญ ก็กำลังจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ก็เป็นการเดินหน้าตาม Roadmap ของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ผ่านหรือไม่ผ่าน ก็เป็นเรื่องของ ...
จันทร์, 07 กันยายน 2015
-  เมื่อวันที่ 23 สิงหาคมที่ผ่านมา ผมได้นำคณะรัฐมนตรีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งใหม่เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
            ช่วงนี้หลาย ๆ ท่านคงได้เห็นข้อความต่าง ๆ ที่แสดงความเป็นห่วง เป็นกำลังใจ หรือแสดงพลังของคนไทย รวมถึงข้อความแคมเปญของรัฐบาล “OUR HOME OUR COUNTRY STRONGER ...
เสาร์, 22 สิงหาคม 2015
     วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 20.20 น. อีก 2 วัน ประชาชนชนชาวไทยก็จะได้ร่วมใจกันทำกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าฯ ...
เสาร์, 15 สิงหาคม 2015
- วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และเป็นวันแม่แห่งชาติ ในโอกาสอันเป็นมหามงคลนี้ ผมอยากเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและความรักที่มีต่อแม่แห่งแผ่นดิน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
     - ในสัปดาห์ที่ผ่านมานั้น มีพี่น้องประชาชนจำนวนมาก ไปเข้าแถวรอรับเสื้อและเข็มกลัดพระราชทาน เพื่อจะเตรียมการเข้าร่วมกิจกรรม “Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่” ก็เป็นที่น่ายินดีแสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อ ...
จันทร์, 03 สิงหาคม 2015
... เชิดชู นายกสมาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทยได้หยิบยกคำกล่าวของนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ได้กล่าวในรายการคืนความสุขให้คนในชาติเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ว่าการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จำเป็นต้องเริ่มต้นศึกษาผลกระทบในมิติต่างๆ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
  วันที่ 28 กรกฎาคม เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมารของปวงชนชาวไทย ผู้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจเป็นอเนกอนันต์ เป็นคุณูปการยิ่งแก่พสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป