กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คิดค้น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
41. Showcase หลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
         บ่ายวันนี้ (24 ตุลาคม 2558) ในงานนวัตกรรมเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ปิดท้ายกันด้วยกิจกรรมการอบรมหลักสูตรการทำเครื่องดื่มสมุนไพร ที่คิดค้นโดยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ...
เสาร์, 24 ตุลาคม 2015
... ที่ทรงประดิษฐ์ คิดค้น พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ช่วยแก้ไขปัญหาความทุกข์ร้อนให้แก่พสกนิกร และสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติมากมาย              ในการนี้ ...
จันทร์, 19 ตุลาคม 2015
43. 19 ตุลาคม วันพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทย
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ที่ทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรชาวไทย และเพื่อเป็นแบบฉบับให้นักประดิษฐ์ไทยได้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทให้มีความคิดก้าวไกล        นอกจากการพัฒนาสภาพดินดังกล่าว ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
... 18 ชนิด และได้พยายามคิดค้น พ้ฒนากรรมวิธีการผลิตแก้วให้เหมาะสมกับการใช้งานจริง ซึ่ง สถาบันฯ จะได้จดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ในสูตรและกรรมวิธีต่างๆต่อไป         โครงการศึกษาและพัฒนาคุณภาพไข่มุกน้ำจืด ...
พุธ, 14 ตุลาคม 2015
... ยังเปิดพื้นที่เชื่อมโยงให้ผู้ผลิตได้พบกับผู้คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่สามารถซื้อขาย แลกเปลี่ยน ถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อยกระดับการพัฒนาสินค้าให้ทันสมัยได้มาตรฐานตรงตามความต้องการของตลาดมากยิ่งขึ้น ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
46. Clippingวท ประจำวันที่ 24 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
... หัวข้อข่าว กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH ไทย-ญี่ปุ่นคิดค้นไบโอดีเซลคุณภาพสูง     ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
     กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  ได้คิดค้นผลงานวิจัยพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ในการปรับปรุงคุณภาพดินโดยใช้ถ่านชีวภาพ ...
พฤหัสบดี, 17 กันยายน 2015
48. Clipping วท ประจำวันที่ 15 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  โพสต์ทูเดย์ B11 ภาพข่าว สนับสนุนคิดค้น      ...
อังคาร, 15 กันยายน 2015
... และมีการคิดค้นพัฒนาคุณภาพและรูปแบบของสินค้าอย่างต่อเนื่อง โดยอาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นพื้นฐานสำคัญ ดังนั้นการจัดสัมมนาของกลุ่มบริการอุตสาหกรรม วว. ในครั้งนี้ จะเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงให้ทันสมัย ...
ศุกร์, 11 กันยายน 2015
... ต้องมีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ผลิตสินค้า และจะช่วยทำให้เราสามารถแข่งขันกับสินค้าต่างประเทศได้  รวมทั้งการพัฒนาบุคลากรในท้องถิ่นให้ตรงกับความต้องการและเพิ่มขีดความสามารถ ...
จันทร์, 31 สิงหาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป