กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คิดค้น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 6
... โดยในวันนี้เราได้นำตัวอย่างอาชีพเหล่านั้นมานำเสนอในเบื้องต้น 2 อาชีพ ได้แก่ “นักคิดค้นยา” อาชีพที่ต้องคิดค้น วิจัยและพัฒนาสูตรยาต่าง ๆ เพื่อรักษาโรค โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีด้านเภสัชศาสตร์และวิทยาศาสตร์เคมีมาประยุกต์ใช้รวมกัน ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
32. Clipping วท ประจำวันที่ 2 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยรัฐ 12 มทร.ธัญบุรีเจ๋งคิดค้นแผ่นเจลมาส์กหน้าสมุนไพร    ...
จันทร์, 04 มกราคม 2016
... ที่มีความถี่ในการเกิดอุบัติเหตุสูง เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน รวมถึงให้การสนับสนุนนวัตกรรมที่คิดค้นโดยคนไทย     ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... อันเป็นการขับเคลื่อนไปสู่การพัฒนาสมดุลและยั่งยืนต่อไป        ผศ.ดร. วีรชัย อาจหาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ เป็นอีกหนึ่งในผลงานการคิดค้น ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
... เพราะอันที่จริงวิทยาศาสตร์คือธรรมชาติของสรรพสิ่ง ดังนั้นการสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนได้เข้าใจ ได้ลงมือทำจริง คิดค้นแก้ไขปัญหาคำตอบด้วยตนเอง จึงเป็นเสมือนการบ่มเพาะต้นไม้แห่งอนาคตของชาติให้เจริญเติบโตขึ้นอย่างสมบูรณ์และเข้มแข็ง ...
จันทร์, 23 พฤศจิกายน 2015
            การแข่งขัน “หุ่นยนต์บริการ...เพื่องานอนาคต” ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2558 หรือ SERVICE ROBOT CONTEST THAILAND 2015 การจัดการแข่งขันครั้งนี้เพื่อสนับสนุนเยาวชนให้คิดค้น ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... 2558 และในโอกาสนี้ได้มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2558  โดย เครื่องหย่อนกล้าข้าวนาโยนแบบประณีต ได้รับคัดเลือกให้รับรางวัลที่ 1 นอกจากนี้ ยังมีการมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวด ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ประจำปี 2558 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2557-2558 ที่จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเยาวชนและผู้ประกอบการไทยในการคิดค้นพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้สามารถต่อยอดการผลิตและใช้งานได้จริงในเชิงพาณิชย์อันจะก่อให้เกิดการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งด้านอุตสาหกรรม ...
จันทร์, 16 พฤศจิกายน 2015
... ภายใต้การทำงานร่วมกับบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด        “เทคโนโลยีขั้นสูงที่นักวิจัยไทยคิดค้นขึ้นจะเป็นส่วนเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมต่างๆ ในประเทศไทย ให้มีขีดความสามารถการแข่งขันในเวทีโลก ...
พุธ, 11 พฤศจิกายน 2015
...  ประเทศไทยจึงจำเป็นต้องขยายฐานการผลิตในภูมิภาคไปสู่การวิจัยและพัฒนา ผลักดันการผลิตที่มีคุณภาพให้ได้มาตรฐานระดับสากล โดยใช้เทคโนโลยีอันทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อคิดค้นรถยนตร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป