กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คิดค้น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 6
21. ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 5/2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... รวมถึงการส่งผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์/กิจกรรมประจำเดือน กุมถาพันธ์ 2559 โดยในที่ประชุมได้ทำการคัดเลือก 3 กิจกรรม เพื่อส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ ได้แก่ กิจกรรมแถลงข่าวนักวิจัยซินโครตรอน คิดค้น นวัตกรรมไข่มุกสีทอง+พิมพ์ลาย ...
พฤหัสบดี, 03 มีนาคม 2016
22. เอสเซนส์ (S-Sense: Social Sensing)
(4 Cluster/ครอบครัวเทคโนโลยี)
... ดังนั้นเทคโนโลยีของ S-Sense จึงถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นมาด้วยเทคนิคการประมวลผลภาษาธรรมชาติ (Natural Language Processing) และการทำเหมืองข้อความ (Text Mining) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ข้อความที่ใช้ภาษาพูดและไม่เป็นทางการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
...  นวัตกรรมอาหารของโลก โดยจะนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอาหารที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและคิดค้นขึ้นจาก การทำงานวิจัยพัฒนาร่วมกันของบริษัทและหน่วยงานในประเทศไทยไปแสดงในงานนี้ด้วย             ...
ศุกร์, 12 กุมภาพันธ์ 2016
...          ดร. พรรษา ลิบลับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี กล่าวว่า เทคโนโลยีการบำบัดขยะมูลฝอยด้วยวิธีการแบบเชิงกล-ชีวภาพ เป็นอีกหนึ่งในผลงานการคิดค้น วิจัย พัฒนาทางด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ...
พฤหัสบดี, 11 กุมภาพันธ์ 2016
  ดร.ณิรวัฒน์ ธรรมจักร์ นักวิจัยสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) คว้ารางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2559 จากงานวิจัย “การเปลี่ยนสีไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายขนาดเล็กลงบนไข่มุกด้วยเทคโนโลยีแสงซินโครตรอน” ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... of Things - IoT) ดังนั้น Innovation Space จึงเป็นทั้งพื้นที่และโอกาสที่เยาวชนไทยจะได้ลงมือประดิษฐ์คิดค้นด้วยเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านนวัตกรรม เกิดแรงบันดาลใจในการใช้เทคโนโลยีไปทำสิ่งที่มีประโยชน์ ...
พุธ, 03 กุมภาพันธ์ 2016
... ซึ่งสถาบันการศึกษาเป็นอีกกลไกหนึ่งที่สำคัญในการคิดค้นวิจัยและพัฒนาสิ่งประดิษฐ์เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรม โดยได้มีการทำงานเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมไปๆ ...
อังคาร, 02 กุมภาพันธ์ 2016
...  ด้านการวิจัยและพัฒนา วว. มุ่งเน้นงานวิจัยที่ตอบสนองคลัสเตอร์เป้าหมาย เช่น การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารแห่งอนาคต รวมถึง วว. จะใช้ความเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม คิดค้น สร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องจักรกลสำหรับภาคการเกษตร ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... ผู้คิดค้นนวัตกรรม และนักศึกษาได้ร่วมทดสอบถึงความเป็นไปได้ที่จะนำผลงานวิจัยไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ได้อย่างแท้จริงและเป็นรูปธรรมมากขึ้น นอกจากนี้โครงการ R2M ยังส่งเสริมให้เกิดความตระหนักและสร้างวัฒนธรรมของการพัฒนาธุรกิจเทคโนโลยีและลดช่องว่างระหว่างผลงานวิจัยและนวัตกรรมกับการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
... นอกจากนี้ยังมีการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับ Stem Educaion ที่เปิดโอกาสให้น้องๆสามารถร่วมสนุกร่วมทดลองการคิดค้นการผลิตยาและเรียนรู้การเป็นนักธรณีวิทยาปิโตรเลียมอีกด้วย ทั้งนี้สามารถเข้าร่วมเล่นเกมส์ได้ที่ สถานีที่ ...
เสาร์, 09 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป