กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คิดค้น

ทั้งหมด 53 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 6
...  โดยนำอาชีพที่น่าสนใจ 10 อาชีพ ที่มี STEM (วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์) เป็นพื้นฐานสำคัญ อาทิ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม นักคิดค้นยา วิศวกรชีวการแพทย์ และนักพัฒนาซอฟแวร์ มาให้เยาวชนได้เรียนรู้และสร้างแรงบันดาลใจในการเดินทางสู่อาชีพเหล่านั้น ...
พุธ, 01 มิถุนายน 2016
   
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
... โดยโครงการนี้ได้คัดเลือก 10 อาชีพที่มีบทบาทสำคัญในอนาคต และเป็นที่ต้องการของสังคมไทยประกอบด้วย 1.นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม 2.นักคิดค้นยา 3.นักวิทยาศาสตร์การอาหาร 4.วิศวกรชีวการแพทย์ 5.นักวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง ...
ศุกร์, 27 พฤษภาคม 2016
... ในของเล่นไทย” ขึ้นนี้ จึงเป็นวิธีการหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับความรู้ความเข้าใจวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขั้นพื้นฐานจากการสัมผัส ทดลอง ประดิษฐ์ คิดค้น ด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา ( STEM ...
พุธ, 25 พฤษภาคม 2016
... ประดิษฐ์ คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถประเทศได้อย่างยั่งยืน”                            ด้านนายปิยบุตร ...
จันทร์, 16 พฤษภาคม 2016
... การสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยการคิดค้นกลยุทธ์ให้เกิดขึ้นมาใหม่  สิ่งที่เราต้องทำคือการกระตุ้นสังคมโรงงานให้มีคุณภาพชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีจิตสำนึกในการช่วยกันพัฒนาประเทศ รวมถึงจิตสำนึกในการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อม ...
ศุกร์, 13 พฤษภาคม 2016
... จึงไม่แปลกที่จะเห็นผลิตภัณฑ์ข้าวใหม่ๆ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา  ปัจจุบันคนไทยเริ่มตื่นตัวมากขึ้นกับการคิดค้นและสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ โดยเฉพาะจากข้าว ซึ่งถือเป็นสิ่งที่ดีมากและควรได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนให้เพิ่มขึ้น ...
พุธ, 23 มีนาคม 2016
  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมูลนิธิบัวหลวง จัดการประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำปี 2559 โดยกำหนดหัวข้อสำหรับการประกวด คือ  “เครื่องจักรกล  ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมแบบครบวงจรอย่างยั่งยืน  ทั้งนี้ ยูนิโด้ เห็นศักยภาพผู้ประกอบการ SMEs ไทย ในการคิดค้นหรือสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ โดยเฉพาะนวัตกรรมและเทคโนโลยีสะอาด จึงได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานฝ่ายไทยในการลงนามความร่วมมือ ...
จันทร์, 14 มีนาคม 2016
... ดังนั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องสร้างสรรค์ และวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีของเราเอง อีกทั้งหาวิธีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก สิ่งที่มีอยู่แล้ว ซึ่งการดำเนินงานของ สวทช. ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นอกเหนือจากการคิดค้น วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในสาขาต่างๆ ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป