กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คำแถลงนโยบาย

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2558)
Tags: [คำแถลงนโยบาย, คณะรัฐมนตรี, ประยุทธ์ จันทร์โอชา]  ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... (Science Diplomacy for National Competitiveness Workshop) เพื่อบูรณาการและขับเคลื่อนการดำเนินการทั้งด้านการทูตและวิทยาศาสตร์ไปพร้อมกัน รวมทั้งกำหนดกรอบ/ทิศทางการดำเนินงานให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับคำแถลงนโยบายรัฐบาลในส่วนที่เกี่ยวกับการพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2016
... เพื่อร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของประเทศ (ปี 2558) ตามคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี ข้อ 8.1-8.5 ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เมื่อวันที่ ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
4. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2558)
  ดาวน์โหลด คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เสนอต่อ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 12 กันยายน 2557  ...
อังคาร, 16 กันยายน 2014
... โดยชี้แจงคำแถลงนโยบายของนายกรัฐมนตรีต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พร้อมกับชี้แจงนโยบายให้แก่คณะผู้บริหาร วท. ทราบ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   ...
จันทร์, 15 กันยายน 2014
... กล่าวว่า “คณะรัฐมนตรีได้มีคำแถลงนโยบาย เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ให้พัฒนาระบบขนส่งทางราง โดยเชื่อมโยงโครงข่ายและการบริหารจัดการขนส่งผู้โดยสาร สินค้าและบริการที่สะดวกและปลอดภัยทั้งในพื้นที่ชนบท ...
อังคาร, 06 สิงหาคม 2013
7. คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี (นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี)
(นโยบายและยุทธศาสตร์/นโยบายและยุทธศาสตร์ปี 2555)
Gov policy-55 View more documents from Ministry of Science and Technology  
จันทร์, 17 ตุลาคม 2011
... เศรษฐกิจ ตลอดจนด้านวัฒนธรรมการดำเนินชีวิต จากคำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ด้านนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างมีคุณภาพ ...
ศุกร์, 26 สิงหาคม 2011
คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินสามารถบรรลุถึงภารกิจ รัฐบาลจึงได้กำหนดนโยบายการบริหารราชการแผ่นดิน ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2011
... และการเมืองและความมั่นคง ดาวน์โหลด คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงต่อรัฐสภา วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ที่นี่   ผู้เขียนข่าว ...
พุธ, 24 สิงหาคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป