กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คำขวัญ

ทั้งหมด 34 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 4
Tags: [วันเด็ก, อพวช., คำขวัญ, ถนนสายวิทย์]  ...
เสาร์, 04 มกราคม 2014
2. ประกาศผลการตัดสินการประกวดคำขวัญ
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประกวดคำขวัญ]  ...
พฤหัสบดี, 17 ตุลาคม 2013
Tags: [คำขวัญ]  ...
ศุกร์, 11 ตุลาคม 2013
Tags: [ประกวด, คำขวัญ]  ...
ศุกร์, 30 สิงหาคม 2013
5. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [คำขวัญ, วันเด็ก, คำขวัญวันเด็ก, ทุกปี]  ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
6. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ถนนสายวิทยาศาสตร์, ถนนสายวิทย์, วันเด็กแห่งชาติ, วันเด็ก, คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ]  ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
... เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นเด็กดี ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
...      ทั้งนี้ พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2559 โดยข้อความระบุว่า “เด็กดี หมั่นเพียร เรียนรู้ สู่อนาคต”  ...
พฤหัสบดี, 24 ธันวาคม 2015
... ๆ ด้าน สังคมปลอดภัย มีความสุข รัฐบาลได้ประกาศให้วันเข้าพรรษาเป็น “วันงดดื่มสุราแห่งชาติ” โดยมีคำขวัญปีนี้ว่า “พัฒนาเยาวชนและทรัพยากรมนุษย์ ต้องหยุดเป็นทาสสุรา” ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่มีจิตใจร่วมกันมุ่งจะทำความดี ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... ๆ ได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีพร้อมถ่ายภาพเป็นที่ระลึก      หลังจากนั้น ได้ชมการแสดงหุ่นเชิดของกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมกล่าวให้โอวาทแก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมงานพร้อมกับได้มอบคำขวัญ “วันเด็กแห่งชาติ” ...
เสาร์, 10 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป