กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คำขวัญวันเด็ก

ทั้งหมด 15 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 2
1. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
Tags: [คำขวัญ, วันเด็ก, คำขวัญวันเด็ก, ทุกปี]  ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
2. งาน “ถนนสายวิทยาศาสตร์ รับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ถนนสายวิทยาศาสตร์, ถนนสายวิทย์, วันเด็กแห่งชาติ, วันเด็ก, คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ]  ...
พุธ, 06 มกราคม 2010
... เพื่อให้ได้ความรู้ที่มีคุณค่า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาตนเองให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง และที่สำคัญต้องมีความรับผิดชอบต่อตนเอง พ่อแม่และสังคมส่วนรวม จึงจะถือว่าเป็นเด็กดี ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2016
4. กระทรวงวิทย์ฯ จับมือ 3 เพื่อนบ้านพันธมิตรด้านวิทยาศาสตร์
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ตามคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบให้ในปีนี้ว่า ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต  ...
พฤหัสบดี, 08 มกราคม 2015
... ทำให้สังคมของเราเป็นสังคมวิทยาศาสตร์มากขึ้น สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรีมอบให้ในปีนี้ ว่า “ความรู้ คู่คุณธรรม นำสู่อนาคต” รัฐบาลตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาความสามารถของกำลังคนในด้านวิทยาศาสตร์  ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
...       นอกจากนี้ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ได้ให้คำขวัญวันเด็กประจำปีนี้ว่า “กตัญญู ...
ศุกร์, 10 มกราคม 2014
... เพราะเด็กและเยาวชนในวันนี้จะเติบโตไปเป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพ เป็นกลไกสำคัญในการพัฒนาชาติในอนาคต สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กที่นายกรัฐมนตรี มอบให้ในปีนี้ว่า “กตัญญู รู้หน้าที่ เป็นเด็กดี มีวินัย สร้างไทย ...
เสาร์, 04 มกราคม 2014
... ศาสนา และพระมหากษัตริย์         ปี 2556 ดิฉันขอมอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติว่า “รักษาวินัย ใฝ่เรียนรู้ เพิ่มพูนปัญญา นำพาไทยสู่อาเซียน” เด็กและเยาวชนล้วนมีอิสระทางความคิด ...
พุธ, 16 มกราคม 2013
9. คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ
(บริการประชาชน/บริการข้อมูล/ข่าวสาร)
คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ จากนายกรัฐมนตรีในปีต่าง ๆ           คำขวัญวันเด็ก เป็น คำขวัญที่นายกรัฐมนตรีมอบให้เด็กไทย เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติของทุกปี ...
พุธ, 09 มกราคม 2013
10. กระทรวงวิทย์ คิดส์เดย์ (Kids Day) ต้อนรับวันเด็กแห่งชาติ ปี 2556
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2556   คำขวัญวันเด็กแห่งชาติ ในปีต่าง ๆ   เขียนข่าวโดย    นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุววรณ และ นางสาวศิริลักษณ์  สิกขะบูรณะ ถ่ายภาพโดย    นายไววิทย์ ...
จันทร์, 07 มกราคม 2013
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป