กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวาน

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.อุบลราชธานี, ม.สงขลานครินทร์, ม.วลัยลักษณ์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันไทย-เยอรมัน (7) เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด วท. (8) คาราวานวิทยาศาสตร์ (9) หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... และกรมวิทยาศาสตร์ โดยมีประเด็นความร่วมมือในอนาคตคือ         3.1 นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดง ณ สปป. ลาว เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
63. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดังกล่าว จนนำมาสู่การเดินทางมาศึกษาดูงานของ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ ในครั้งนี้  อพวช. ได้เคยนำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เดินทางไปจัดแสดง ณ นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีเยาวชนลาว ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่าหมื่นคน ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป