กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวาน

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 6 จาก 7
... และได้หารือ ประเด็นข่าวสารที่คาดการณ์ว่าสื่อมวลชนจะให้ความสนใจในเดือนมิถุนายน 2558 ในส่วน วท. มีกิจกรรมวันนักวิทยาศาสตร์น้อย /ผลงานเด่น วว.ครบ 52 ปี/ประชุมนานาชาติ ASEAN+3 Organic Agriculture/ คาราวานวิทย์ภูมิภาค/ ...
พุธ, 03 มิถุนายน 2015
52. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 2 มิถุนายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  10 วท.ยกคาราวานวิทยาศาสตร์ไป'ลาว'     ผู้จัดการออนไลน์ ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
53. อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องความต้องการที่แท้จริงโดยไม่ต้องนับจากศูนย์        เบื้องต้น อพวช.จะจัดคาราวานวิทย์ฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ลาว-ไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดงานวันเด็กพร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนในสปป.ลาว ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
... นำโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เดินหน้าสร้างความเข้มแข็งให้เยาวชนอาเซียน พร้อมสานต่อความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย – สปป.ลาว” ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย พร้อมคณะ เนื่องในโอกาสเดินทางเยือน สปป.ลาว พร้อมนำกิจกรรม "คาราวานวิทยาศาสตร์" มาจัดแสดงให้แก่เด็กและเยาวชนเนื่องในวันเด็กสากล ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงในช่วงวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติลาว ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558  ภายใต้กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-สปป.ลาว” ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
59. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...    กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH คาราวานวิทย์ ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป