กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวาน

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
Tags: [ก.วิทย์ฯ, สปป.ลาว, คาราวานวิทย์]  ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
2. คาราวานวิทยาศาสตร์
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [infographic, อินโฟกราฟิก, คาราวานวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 08 มิถุนายน 2016
Tags: [วิดีโอ, คาราวานวิทยาศาสตร์]  ...
จันทร์, 28 ธันวาคม 2015
Tags: [คาราวาน, ไทย-ลาว, ลาว-ไทย]  ...
อังคาร, 09 มิถุนายน 2015
Tags: [คาราวาน, วิทยาศาสตร์, อพวช., ลาว]  ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, คาราวานเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
7. รมว.วท.นำวิทย์-เทคโนโลยี สู่ชุมชน สร้างรายได้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คาราวาน]  ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
Tags: [คาราวานเทคโนโลยี]  ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2011
9. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คาราวานเทคโนโลยี, ขยะ]  ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่าย, คาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป