กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวานเทคโนโลยี

ทั้งหมด 9 ข้อมูลที่พบ

Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, คาราวานเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
Tags: [คาราวานเทคโนโลยี]  ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2011
3. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คาราวานเทคโนโลยี, ขยะ]  ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
4. โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์เพื่อเศรษฐกิจ)
  โครงการคาราวานเทคโนโลยี 4 ภาค เพื่อประชาชน หลักการ/เหตุผล      ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
5. ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... การจัดคาราวานเทคโนโลยี เอกสารสิ่งพิมพ์และทางเว็บไซต์  3. การสนับสนุนการพัฒนาจังหวัดด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กับกระทรวงมหาดไทย โดยคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนดำเนินการร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเป็นผู้บริหารวิทยาศาสตร์ระดับสูง ...
จันทร์, 08 สิงหาคม 2011
... ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นประธานในพิธีเปิด นิทรรศการ คาราวานเทคโนโลยีจังหวัดลำปาง  พร้อมด้วย นายมัธยม  นิภาเกษม  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
7. รมว.วท.นำวิทย์-เทคโนโลยี สู่ชุมชน สร้างรายได้
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
             ดร. วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน “ คาราวานเทคโนโลยี จ.ระยอง ...
จันทร์, 28 มีนาคม 2011
...            เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2554 ดร.วีระชัย  วีระเมธีกุล  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้นำทีมหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ไปจัดงาน “คาราวานเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันภาคเอกชนไทย” ...
ศุกร์, 04 มีนาคม 2011
9. คาราวานเทคโนโลยี ต่อยอดความคิด ก.วิทย์ฯ ใกล้ชิดชาวพิษณุโลก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... จัดคาราวานเทคโนโลยีเคลื่อนที่ ดึงเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน แสดงผลงานเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับใช้ในสถานประกอบการและครัวเรือนทางด้านพลังงานทดแทน ด้านการเกษตร อาหาร และการจัดการของเสีย พร้อมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและสาธิตการใช้เครื่องมืออุปกรณ์โดยได้รับความสนใจจากกลุ่มเป้าหมายกว่า ...
อาทิตย์, 23 มกราคม 2011
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป