กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวานวิทย์

ทั้งหมด 16 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 2
11. อพวช.และ สดร.ถกความร่วมมือ สปป.ลาว ต่อเนื่อง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... เพื่อสามารถนำไปพัฒนาและปรับใช้ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สอดคล้องความต้องการที่แท้จริงโดยไม่ต้องนับจากศูนย์        เบื้องต้น อพวช.จะจัดคาราวานวิทย์ฯ เพื่อสร้างความตระหนัก ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
        กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) ร่วมคาราวานวิทยาศาสตร์ลาว-ไทย ณ นครหลวงเวียงจันทน์ จัดงานวันเด็กพร้อมมอบสื่อการเรียนรู้ดาราศาสตร์แก่โรงเรียนในสปป.ลาว ...
อังคาร, 02 มิถุนายน 2015
       กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งราชอาณาจักรไทย นำโดย ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ ร่วมกับ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
         (31 พ.ค. 2558) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แห่ง สปป.ลาว นำโดย ศ.ดร.บ่อเวียงคำ วงดาลา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ในฐานะเจ้าบ้านจัดงานเลี้ยงต้อนรับ ดร.พิเชฐ ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
15. Clipping ข่าว วท. ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...    กรุงเทพธุรกิจ 9 คอลัมน์ SCIWATCH คาราวานวิทย์ ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... นักเรียน ครู อาจารย์ ในระดับมัธยมศึกษา รวมถึงผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น  กิจกรรมคาราวานวิทย์ ฯ ในครั้งนี้ จะมีการออกแบบฐานกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ฐานเขตปลอดรังสี ฐานแผนที่ประเทศไทย ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป