กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คาราวานวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 55 ข้อมูลที่พบ

หน้า 5 จาก 6
... อย่างไม่เป็นทางการ เนื่องในโอกาสที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ของไทย โดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ได้นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดงในช่วงวันที่ 1-3 มิถุนายน 2558 ซึ่งตรงกับวันเด็กแห่งชาติลาว ...
จันทร์, 01 มิถุนายน 2015
... สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2558 เพื่อนำนิทรรศการคาราวานวิทยาศาสตร์ไปจัดแสดงร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติลาว ซึ่งตรงกับวันที่ 1 มิถุนายน 2558  ภายใต้กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์ไทย-สปป.ลาว” ...
เสาร์, 30 พฤษภาคม 2015
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) ร่วมกับสถาบันการศึกษาใน    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจัดกิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ (Road Show)” ...
พุธ, 20 พฤษภาคม 2015
... ม.เทคโนโลยีสุรนารี, ม.อุบลราชธานี, ม.สงขลานครินทร์, ม.วลัยลักษณ์, ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และสถาบันไทย-เยอรมัน (7) เครือข่ายภูมิภาคของหน่วยงานในสังกัด วท. (8) คาราวานวิทยาศาสตร์ (9) หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ...
พฤหัสบดี, 19 มีนาคม 2015
... และกรมวิทยาศาสตร์ โดยมีประเด็นความร่วมมือในอนาคตคือ         3.1 นำคาราวานวิทยาศาสตร์มาจัดแสดง ณ สปป. ลาว เพื่อให้เยาวชนได้รับความรู้ความเข้าใจและความตระหนักถึงความสำคัญด้านวิทยาศาสตร์ ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
46. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทย์ สปป. ลาว เยือน อพวช.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดังกล่าว จนนำมาสู่การเดินทางมาศึกษาดูงานของ ศ.ดร. บ่อเวียงคำ ในครั้งนี้  อพวช. ได้เคยนำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เดินทางไปจัดแสดง ณ นครเวียงจันทน์ สปป. ลาว โดยมีเยาวชนลาว ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนกว่าหมื่นคน ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
47. โครงการ “คืนความสุขให้เธอ...เยาวชน”
(ของขวัญปีใหม่คนไทย/วิทยาศาสตร์ เพื่อประชาชน )
... องค์ความรู้ วทน. ของ STKC และ Most Service Link - กิจกรรม “คาราวานวิทยาศาสตร์” สัมผัสและเรียนรู้วิทยาศาสตร์ด้วยความสนุกสนานจากชิ้นงานนิทรรศการสื่อสัมผัส ที่เคลื่อนขบวนจัดแสดงมาแล้วทั่วประเทศ ...
พุธ, 17 ธันวาคม 2014
...           ด้านการสร้างความตระหนักด้าน วทน. ทางองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) ก็เคยนำกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์เดินทางมาจัดแสดง ...
พุธ, 26 พฤศจิกายน 2014
      เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 เวลา 09.30 น. ดร.อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 24 กรกฏาคม 2014
... ร่วมมือกับ จังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมคาราวานวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่นำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาถ่ายทอดให้กับครู อาจารย์และนักเรียนทุกคน ได้มีโอกาสสัมผัสและสร้างประสบการณ์ด้านวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ใกล้ตัวและสัมผัสได้ในชีวิตประจำวัน ...
พฤหัสบดี, 03 กรกฏาคม 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป