กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คารวะ

ทั้งหมด 60 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
Tags: [ทูตเยอรมณี, เยี่ยมคารวะ, รมว.วท.]  ...
พุธ, 11 มีนาคม 2015
Tags: [พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์, MUN SONG MO, เอกอัครราชทูต, ทูตเกาหลี, เข้าเยี่ยมคารวะ]  ...
ศุกร์, 17 ตุลาคม 2014
Tags: [พิเชฐ ดรุงคเวโรจน์, Sueo Machi, MEXT, FNCA, japan, ญี่ปุ่น, เยี่ยมคารวะ]  ...
ศุกร์, 17 ตุลาคม 2014
Tags: [คารวะ, ญี่ปุ่น, Machi]  ...
พุธ, 05 มีนาคม 2014
Tags: [ไบรอัน, แคนาดา, nrcan, คารวะ, ภัยพิบัติ]  ...
ศุกร์, 01 พฤศจิกายน 2013
Tags: [เกาหลี, เอกอัครราชทูต, เยี่ยมคารวะ]  ...
พุธ, 30 ตุลาคม 2013
Tags: [ทูตโปรตุเกส, เยี่ยมคารวะ, ตำแหน่งใหม่]  ...
อังคาร, 16 กรกฏาคม 2013
8. Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [Mr. Johannes Jan (Joop) Atsma พร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท.]  ...
พฤหัสบดี, 15 มีนาคม 2012
Tags: [ความร่วมมือ ., เข้าเยี่ยมคารวะ ., การประชุมเชิงปฏิบัติการ]  ...
จันทร์, 07 กุมภาพันธ์ 2011
10. สภาธุรกิจอาเซียน – สหรัฐฯ เข้าเยี่ยมคารวะ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [สภาธุรกิจ, สภาธุรกิจอาเซียน, เยี่ยมคารวะ]  ...
อังคาร, 21 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป