กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความร่วมมือ

ทั้งหมด 81 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 9
31. Clipping วท ประจำวันที่ 19 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  ไทยโพสต์ 16 ภาพข่าว คอลัมน์ บันทึกสังคม ความร่วมมือ         ...
ศุกร์, 19 สิงหาคม 2016
32. Clippigวท ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  A4 ภาพข่าว ความร่วมมือ       สยามรัฐ ...
พุธ, 10 สิงหาคม 2016
33. Clippingวท ประจำวันที่ 8 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 4 ภาพข่าว คอลัมน์ บุคคลแนวหน้า ความร่วมมือ      ...
จันทร์, 08 สิงหาคม 2016
... พร้อมกันนี้ยังได้ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัยส่ง platform การดำเนินการเพื่อทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะได้ส่งเสริมมหาวิทยาลัยแห่งการประกอบการต่อไป    ...
ศุกร์, 05 สิงหาคม 2016
... ( International Atomic Energy Agency หรือ IAEA)  ร่วมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ บทบาทสำคัญของ IAEA และเทคโนโลยีนิวเคลียร์ในด้านการส่งเสริมสุขภาพ และสิ่งแวดล้อมที่ดีในประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงมีหมายกำหนดการเข้าพบหารือกับรัฐบาลถึงนโยบายและแนวทางความร่วมมือระดับประเทศกับ ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... นายยูกิยะ อมาโนะ (Mr. Yukiya Amano)  ผู้อำนวยการใหญ่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศ และคณะในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะท่าน รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
... และ ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ผู้อำนวนยการศูนย์วิจัยและพัฒนา บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงโครงการความร่วมมือเพื่อการวิจัยและพัฒนาด้านมาตรวิทยาสู่เชิงพาณิชย์ ณ อาคาร SCG 100 ปี กรุงเทพฯ ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
38. รมว.วท. ปาถกฐาพิเศษบนเวที Special Luncheon ในหัวข้อ Capturing Value on Thailand Innivation
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
...                 ตลอดระยะเวลา 2 ปีที่ผ่านมา รัฐบาลให้การสนับสนุนพร้อมทั้งเป็นแรงผลักดันสำคัญที่ทำให้เกิดความร่วมมือด้านธุรกิจระหว่างนักธุรกิจไทยกับญี่ปุ่น ในการลงทุนธุรกิจด้านนวัตกรรมการสร้างงานวิจัย ...
พุธ, 03 สิงหาคม 2016
... รมว.วท. พร้อมหารือประเด็นความร่วมมือ ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) อาทิ ประเด็นด้านดาราศาสตร์ : การพัฒนาเครื่องมือทางดาราศาสตร์และการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่างหน่วยงาน การติดตั้งกล้อง ULTRASPEC ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
40. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2.TISTR  Innovation’s  day งานสัมมนาผู้ประกอบการด้านผลิตภัณฑ์อาหาร/นำเสนอผลงานวิจัยด้าน  อาหารเพื่อสุขภาพ  3.พิธีลงนามความร่วมมือสานพลังประชารัฐส่งเสริม OTOP/SMEs ด้วย วทน. และ ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป