กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความร่วมมือ

ทั้งหมด 81 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 9
Tags: [mou, ลงนามความร่วมมือ]  ...
อังคาร, 28 กันยายน 2010
Tags: [พิธีลงนามความร่วมมือ, MOU, บันทึกข้อตกลง, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์]  ...
พฤหัสบดี, 23 กันยายน 2010
Tags: [บันทึกข้อตกลง, สภาอุตสาหกรรม, สวทช., ความร่วมมือ, การวิจัย]  ...
จันทร์, 13 กันยายน 2010
24. Dasho Wangdi Jamyang จากประเทศภูฏานเข้าพบหารือ รมว.วท.
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ความร่วมมือระหว่างประเทศ]  ...
อังคาร, 27 เมษายน 2010
25. ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 4
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ไทย-ลาว ครั้งที่ 4, ไทย-ลาว]  ...
อังคาร, 02 มีนาคม 2010
Tags: [ก้าวใหม่, ความร่วมมือ, เทคโนโลยี, อวกาศ, ภูมิสารสนเทศ, ไทย, อเมริกา, วิทยาศาสตร์, ข่าว]  ...
อังคาร, 15 ธันวาคม 2009
Tags: [น้ำตาลทราย, ความร่วมมือ 4 ฝ่าย, อ้อย, วิเคราะห์]  ...
อังคาร, 18 สิงหาคม 2009
28. 10:30 แถลงข่าวและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมฯ
(EventList / รัฐมนตรี / 10:30 แถลงข่าวและร่วมเป็นสักขีพยานพิธีลงนามความร่วมมือ หลักสูตรการจัดการนวัตกรรมฯ)
แถลงข่าว และร่วมเป็นสักขีพยาน พิธีลงนามความร่วมมือของการพัฒนาหลักสูตรวุฒิบัตรการศึกษาทางไกล "หลักสูตร การจัดการนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการ"  ...
ศุกร์, 16 ตุลาคม 2009
29. พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ บจม. อมตะคอร์ปอเรชัน
(EventList / รัฐมนตรี / พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ บจม. อมตะคอร์ปอเรชัน)
พิธีลงนามในบันทึกความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษา กับ บจม. อมตะคอร์ปอเรชัน ณ โรงแรมสยามซิตี้ เวลา 10.30 น. ผู้ประสานงาน : สัทธา 0 2792 0000 ต่อ 307, 08 1173 2007  ...
พฤหัสบดี, 07 มกราคม 2010
30. 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์"
(EventList / รัฐมนตรี / 10:30 กล่าวแสดงความยินดี"โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์")
10:30 กล่าวแสดงความยินดีกับความร่วมมือในการสนับสนุน "โครงการการใช้ถุงขยะพลาสติกชีวภาพคัดแยกขยะอินทรีย์เพื่อผลิตปุ๋ยชีวภาพ ณ เกาะเสม็ด" ระหว่าง ทส. กับ วท. (มอบที่ปรึกษาสันติ) ณ ห้องกมลทิพย์ 3 ...
พฤหัสบดี, 22 กรกฏาคม 2010
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป