กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความปลอดภัย

ทั้งหมด 54 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. คุณภาพและความปลอดภัยของวัสดุสัมผัสอาหาร
(คลังความรู้/งานวิจัย..ใช้ได้จริง)
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, คุณภาพและความปลอดภัย]  ...
จันทร์, 05 มกราคม 2015
Tags: [กรมวิทยาศาสตร์บริการ, อบรม, ความปลอดภัย, ห้องปฏิบัติการ, วิทยาศาสตร์, สารเคมี, สารชีวภาพ, สารกัมมันตรังสี, นิวเคลียร์, สารพิษ]  ...
ศุกร์, 31 ตุลาคม 2014
Tags: [บริการธุรกิจ, ตรวจความปลอดภัย]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
4. การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย"
(EventList / กิจกรรมอบรม/สัมมนา / การสัมมนาเรื่อง"สปาฮาลาลโอกาสธุรกิจไทย")
... จากการที่ประเทศมุสลิมต่างๆ ทั่วโลก ได้ให้ความสำคัญกับหลักศาสนบัญญัติในการที่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องได้รับการอนุมัติ (Halal)ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งมาตรฐานฮาลาลตามโดยสถาบันมาตรฐานฮาลาลแห่งประเทศไทย ส่งผลให้การผลิตสินค้าฮาลาลมิใช่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยเท่านั้น ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
5. Clippingวท ประจำวันที่ 25 สิงหาคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  5 ภาพข่าว คอลัมน์ ที่นี่ กม. 4.5 เน้นความปลอดภัย      ...
พฤหัสบดี, 25 สิงหาคม 2016
... หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนกลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล การจัดการและการแสดงผลข้อมูลขนาดใหญ่ การพัฒนาการเข้ารหัสและถอดรหัสความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ สำหรับกลุ่มดิจิทัล ...
พฤหัสบดี, 04 สิงหาคม 2016
7. งานเปิดโลกทัศน์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 53 ปี วว. “Food for the Future”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... Foods) ผลิตภัณฑ์ส่วนผสมอาหารจากธรรมชาติ (natural functional ingredients)  การทดสอบความปลอดภัยทางอาหาร (food  safety  testing) การรับรองระบบคุณภาพด้านอาหาร เครื่องจักรอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนการให้คำปรึกษาสนับสนุนด้านเทคโนโลยีแก่ธุรกิจด้านอาหาร ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... ในเรื่อง “การพิทักษ์ความปลอดภัยวัสดุนิวเคลียร์ ภายใต้สนธิสัญญาไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์” ตั้งแต่วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรม โกลเด้น  ซิตี้ ระยอง จังหวัดระยอง     ...
อังคาร, 02 สิงหาคม 2016
... และยังสร้างเม็ดเงินรายได้จากการเพิ่มมูลค่าสินค้า การส่งออก ความปลอดภัยที่ทั่วโลกให้การยอมรับคาดว่าไม่น้อยกว่า 20,000 ล้านบาทในแต่ละปีอีกด้วย      ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
              กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเดินหน้าพัฒนาสมรรถนะ และประสิทธิภาพในการกำกับดูแลความปลอดภัยทางนิวเคลียร์และรังสี ...
อังคาร, 26 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป