กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ความคิดเห็น

ทั้งหมด 58 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 6
1. Startup Thailand 2016 (ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน) SATAY TOKKU
(วีดีโอมัลติมีเดีย/สื่อโทรทัศน์/สื่อออนไลน์)
Tags: [คลิป, Startup Thailand 2016 (ความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน)SATAY TOKKU]  ...
จันทร์, 30 พฤษภาคม 2016
Tags: [นโยบายยุทธศาสตร์ 59, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ความคิดเห็น]  ...
พฤหัสบดี, 12 พฤษภาคม 2016
Tags: [ร่างพระราชบัญญัติ, วทน., ประชุม, แสดงความคิดเห็น, 8 เม.ย.58, สุโกศล]  ...
พุธ, 08 เมษายน 2015
Tags: [สำรวจความคิดเห็น, ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, ผู้รับบริการ, นโยบาย, ยุทธศาสตร์, ข้อมูลหน่วยงาน]  ...
พุธ, 24 กุมภาพันธ์ 2010
5. stakeholder-survey-2554.zip
(Attached to article: รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์)
Filename: stakeholder-survey-2554.zip | Description:รายงานผลการสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวัง/ต้องการ เกี่ยวกับกลยุทธ์ ...
จันทร์, 19 ธันวาคม 2011
6. รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น
(Attached to article: การนำแผนกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 และรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ สป.วท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553)
รายงานผลการสำรวจความคิดเห็น (Filename: report-questionnaire53.zip)  ...
อังคาร, 09 พฤศจิกายน 2010
... (พวอ.) โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เพื่อเป็นการแสดงผลงานความก้าวหน้าของโครงการที่ได้รับทุน และให้เกิดการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ระหว่าง นิสิต/นักศึกษา อาจารย์และผู้ประกอบการ  ...
จันทร์, 01 สิงหาคม 2016
... จัดสัมมนาขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Orchestrating National Competitiveness มุ่งเน้นการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมมือขับเคลื่อนแนวทางยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ภายใต้สภาพแวดล้อมของโลกยุคใหม่ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ณ ...
ศุกร์, 15 กรกฏาคม 2016
... “Partnering to Drive Innovation” เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้นำอุตสาหกรรมสู่การผลักดันนวัตกรรม โดยมี ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) ร่วมเสวนาและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ ...
อังคาร, 12 กรกฏาคม 2016
... เพื่อเสริมสร้างแนวทางการดำเนินงานทางด้านต่างประเทศของ วท. พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างประเทศ ตลอดจนการวางแผนการดำเนินงานในปี 2560 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้แทนจากสำนักปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ ...
พฤหัสบดี, 07 กรกฏาคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป