กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 7 จาก 7
... หน่วยงานท้องถิ่นในจังหวัดพังงา ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ สถาบันการศึกษาที่เป็นเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ภาคใต้  สื่อมวลชนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานประมาณ 100 คน   ...
จันทร์, 29 กรกฏาคม 2013
... 1) มอบหมายสถาบันการศึกษาที่เป็นคลินิกเทคโนโลยี ทำหน้าที่สนับสนุนงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจังหวัด 2) ดำเนินการจัดกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ...
เสาร์, 26 มกราคม 2013
63. รองนายกฯ มอบนโยบาย ก.วิทย์ฯ ทำวิจัยให้นำไปใช้ได้จริง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... และการจัดการกากกัมมันตรังสี บริการทางเทคนิคนิวเคลียร์ เช่นการฉายรังสีอาหาร และอัญมณี ตรวจวัดกัมมันตรังสี การถ่ายทอดเทคโนโลยี มีคลินิกเทคโนโลยี การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับอุตสาหกรรม การถ่ายทอดเทคโนโลยีสำหรับชุมชน ...
อังคาร, 04 ธันวาคม 2012
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป