กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 4 จาก 7
31. เปิดตลาดนวัตกรรมคลองผดุงฯ เช้านี้มีอะไร
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... จ.พัทลุง  การสาธิตผลิตน้ำสลัดเพื่อสุขภาพโดย ผศ.วาสนา ขวยเขิน คลินิกเทคโนโลยี มทร.พระนคร(โชติเวช)  ทั้งนี้ทุกอย่างที่สาธิตหรือถ่ายทอดความรู้ มีจำหน่ายภายในงาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม Call Center ...
อังคาร, 13 ตุลาคม 2015
32. ก.วิทย์ฯ สรุป 2 วันยอดจำหน่ายทะลุกว่า 2 แสน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... 1. การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอาหารเสริมพืชเกษตรอินทรีย์ (การใช้ผงไคโตซานช่วยปลูกพืช) จำนวน 24 ราย พร้อมแจกน้ำส้มควันไม้และไคโตซาน บำรุงต้นไม่จำนวน 80 ขวด ฟรี!!!โดยคลินิกเทคโนโลยีวิทยาลัยเทคนิคนครนายก หลักสูตรที่ ...
จันทร์, 05 ตุลาคม 2015
... จนกระทั่งกลุ่มเกษตรกรสามารถผลิตปุ๋ยอินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพขึ้นมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีได้จริง โดย วว. ร่วมกับเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี ...
เสาร์, 26 กันยายน 2015
... คลินิกเทคโนโลยี 138 แห่ง หมู่บ้านแม่ข่าย 310 แห่ง ฯลฯ      ดร.พิเชฐ กล่าวว่า ในฐานะเป็นกระทรวงเศรษฐกิจ กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2015
35. Clippingวท ประจำวันที่ 22 กันยายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  กรุงเทพธุรกิจ 9 กระทรวงวิทย์สานต่อคลินิกเทคโนโลยี   ...
อังคาร, 22 กันยายน 2015
... เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ กล่าวว่า การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นแนวทางสำคัญในการวางทิศทางองค์การเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง ...
พุธ, 09 กันยายน 2015
... ประจำปี 2558 “12 ปี คลินิกเทคโนโลยีกับการนำ วทน. สู่ชุมชน” พร้อมมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่คลินิกเทคโนโลยีและหมู่บ้านแม่ข่าย วท. เพื่อให้เกิดเครือข่ายการเชื่อมโยงการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนทุกภาคส่วน ...
จันทร์, 10 สิงหาคม 2015
38. “เกาะยาวน้อย” ความสำเร็จการบริหารจัดการขยะชุมชน
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... โดยการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยี จากเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มีการลงนามความร่วมมือดำเนินโครงการ 3 ฝ่าย (สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ  ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
39. ม.ราชภัฏภูเก็ตต้อนรับอบอุ่น
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รมว.วิทยาศาสตร์ฯ พร้อมด้วยนางสาวเสาวณี มุสิแดง ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวง และคณะติดตามอย่างอบอุ่น ในโอกาสเดินทางไปเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทางเคมี คณะวิทยาศาสตร์ และกิจกรรมภายใต้โครงการคลินิกเทคโนโลยี ...
ศุกร์, 29 พฤษภาคม 2015
40. ปลัด ก.วิทย์ ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน กรณีไฟไหม้ปริศนาพัทลุง
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... 2 มหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นหน่วยงานเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีที่ทำงานในพื้นที่ร่วมกับศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคใต้ (ศวภ.3) โดยเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 มหาวิทยาลัยทักษิณ พิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยกันบริเวณพื้นที่รอบบ้านที่เกิดเหตุเพื่อไม่ให้มีคนเข้าออกพลุกพล่าน ...
พฤหัสบดี, 30 เมษายน 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป