กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 3 จาก 7
... (สอว.) คลินิกเทคโนโลยี วิเคราะห์เพื่อเขียนรายงานข้อเสนอของโครงการและความต้องการของผู้ประกอบการ พร้อมนำเสนอให้กับหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้องหารือการบูรณาการ การดำเนินงานร่วมกันตลอดจนติดตามแก้ไขปัญหาตามข้อเสนอของโครงการ ...
พฤหัสบดี, 19 พฤศจิกายน 2015
22. Clipping วท ประจำวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน (กรอบบ่าย) 10 คลินิกเทคโนโลยี ทำ"มะม่วงเบา"ให้"ไม่เบา"      ...
ศุกร์, 13 พฤศจิกายน 2015
23. Clipping วท ประจำวันที่ 12 พฤศจิกายน 2558
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  มติชน 10 คลินิกเทคโนโลยี ทำ'มะม่วกงเบา'ให้'ไม่เบา'     ...
พฤหัสบดี, 12 พฤศจิกายน 2015
... ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ผ่านโครงการที่ สป. มีอยู่ เช่น คลินิกเทคโนโลยี หมู่บ้านแม่ข่ายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี การดำเนินงานในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยภารกิจของสำนักถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) ศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2015
25. "มะม่วงเบาผลไม้ถิ่นใต้ใช้ วทน. แปรรูปเพิ่มมูลค่า
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... นำคณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมผลสำเร็จของการใช้องค์ความรู้ด้าน วทน. ช่วยเหลือกกลุ่มวิสาหกิจแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชนบ้านนาออก ตำบลสทิงหม้อ อำเภอสิงหนคร จังหวัสงขลา โดยสนับสนุนผ่านเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ...
พฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2015
... รวมถึงกิจกรรม Work Shop การฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เรื่อง "การผลิตกล้วยเบรกแตกหวานกรอบ" โดย นางวันทนา  นาคีสินธ์ จากคลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง โดยมีประชาชนที่เข้าเยี่ยมชมงานเข้ารับการฝึกอบรมอย่างล้นหลาม ...
อาทิตย์, 18 ตุลาคม 2015
27. รังนกรัตภูมิ ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพอีกหนึ่งทางเลือก
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... จังหวัดสงขลา ผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มรังนกอีแอ่น เครื่องสำอาง ครีมรังนก โดยสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ได้สนับสนุนคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐานการปฏิบัติการที่ดีในการผลิตอาหาร ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
... คลินิกเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (นายธนศักดิ์ สุขสง)            นอกจากนี้ ภายในงานฯ ตลอดทั้งวันตั้งแต่เช้าถึงเย็นจะได้พบกิจกรรมหน้าเวทีกลาง ...
เสาร์, 17 ตุลาคม 2015
29. "บ่ายนี้สนุกสนานกับเทคโนโลยีมัดย้อมธรรมชาติ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
... โดยอาจารย์ภัทรานิษฐ์ สิทธินพพันธ์ คลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ได้รับความสนใจอย่างเนืองแน่น การมัดย้อมมาจากภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำวัตุดิบจากธรรมชาติมารังสรรค์เพิ่มมูลค่าสิ่งทอ ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
30. "OTOP พัทลุงผลิตภัณฑ์คุณภาพในงานนวัตกรรมฯ คลองผดุงฯ"
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่่าวตลาดคลองผดุง)
       ภายในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SMEs ภูมิใจเสนออีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP ดีๆ จากจังหวัดพัทลุง โดยการสนับสนุนของคลินิกเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยทักษิณพัทลุง ได้เแก่ ข้าวสังข์หยดมาตรฐาน ...
พฤหัสบดี, 15 ตุลาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป