กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 2 จาก 7
Tags: [หมู่บ้านวิทยาศาสตร์ฯ, เครือข่าย, ชุมชน, แปรรูปอาหาร, คลินิกเทคโนโลยี, น่าน, ลำปาง]  ...
พฤหัสบดี, 24 กันยายน 2009
12. เทคโนโลยีที่พร้อมจะถ่ายทอด
(บริการประชาชน/บริการชุมชน)
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, ถ่ายทอดเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 27 กรกฏาคม 2009
Tags: [แสดงผลงาน, บูนณาการ, วิทยาศาสตร์, เครือข่าย, คลินิกเทคโนโลยี]  ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2009
... กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงกลาโหม ฯลฯ โครงการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน โดยคลินิกเทคโนโลยีของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ และมหาวิทยาลัยเครือข่าย ผลงานชนะเลิศเครื่องจักร เครื่องยนต์ และนวัตกรรมจากการประกวดเทคโนโลยีของไทย ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
... 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป                ทั้งนี้ในปี 2559 ที่ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไปแล้ว ...
เสาร์, 18 มิถุนายน 2016
... อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาโครงการดำเนินงานปี 2560 โดยแบ่งเป็นการดำเนินงานโดยหน่วยงานสังกัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 263 ราย และที่เหลืออีกจำนวน 469 ราย จะดำเนินการพิจารณาจับคู่กับนักวิทยาศาสตร์ของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ของผู้สมัครต่อไป ...
พุธ, 15 มิถุนายน 2016
... (วว.) มีเทคโนโลยีเครื่องกรองน้ำเค็ม น้ำกร่อย ใช้ในการอุปโภค ทั้งนี้ ให้รีบไปตรวจเช็คสถานภาพเทคโนโลยีดังกล่าวและอื่นๆ ที่สามารถนำมาใช้ช่วยเหลือประชาชนในช่วงภัยแล้ง หรือสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยีอยู่ทั่วทุกภูมิภาค ...
พฤหัสบดี, 17 มีนาคม 2016
... และคลินิกเทคโนโลยีในพื้นที่ร่วมเป็นฝ่ายเลขานุการฯ ในคณะทำงานกลุ่มย่อย และมีหน่วยงานในสังกัด วท. ร่วมเป็นคณะทำงานกลุ่มย่อยๆต่างๆ        ข่าวโดย: นางสาวชลธิชา แสงเทียนสุวรรณ  ...
พุธ, 02 มีนาคม 2016
... วท. และมองเห็นว่า ในพื้นที่ภาคเหนือ วท.มีกลไกขับเคลื่อนงานด้าน วทน.สู่จังหวัด ชุมชน ท้องถิ่น อยู่หลายภาคส่วน ได้แก่ สวทช.ภาคเหนือ  คลินิกเทคโนโลยีเครือข่าย อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ...
ศุกร์, 19 กุมภาพันธ์ 2016
... (สป.) กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.)  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศ (วว.) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สนช.) รวมถึงเครือข่ายการทำงานในต่างจังหวัดทั้งอุทยานวิทยาศาสตร์และคลินิกเทคโนโลยี ...
พุธ, 20 มกราคม 2016
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป