กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลินิกเทคโนโลยี

ทั้งหมด 63 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 7
1. ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ประชุมคลินิกเทคโนโลยีประจำปี 2554]  ...
จันทร์, 08 สิงหาคม 2011
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 06 กรกฏาคม 2011
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี, คาราวานเทคโนโลยี, หมู่บ้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 11 เมษายน 2011
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 18 ตุลาคม 2010
5. รมว.วท.พร้อมด้วยผู้บริหาร ลงพื้นที่ จ.กระบี่
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่าย, คลินิกเทคโนโลยี]  ...
อาทิตย์, 17 ตุลาคม 2010
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 27 กันยายน 2010
7. การประชุม “รวมพลคน อสวท. ประจำปี 2553”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [อสวท., คลินิกเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 22 กันยายน 2010
8. การประชุมคลินิกเทคโนโลยี ประจำปี 2553
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี]  ...
พุธ, 01 กันยายน 2010
Tags: [หมู่บ้านแม่ข่าย, คาราวานถ่ายทอดเทคโนโลยี, คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 30 สิงหาคม 2010
Tags: [คลินิกเทคโนโลยี]  ...
จันทร์, 21 ธันวาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป