กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา คลังข้อมูลน้ำ

ทั้งหมด 21 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 3
1. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
Tags: [Infographic, คลังข้อมูลน้ำ, Thai Water, แอปพลิเคชั่น, Application]  ...
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
Tags: [คลังข้อมูลน้ำ]  ...
พฤหัสบดี, 07 มีนาคม 2013
3. คลังข้อมูลน้ำ Thai Water
(คลังความรู้/อินโฟกราฟิกส์)
 
ศุกร์, 24 มิถุนายน 2016
... ประเทศไทยมีระบบคลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ ที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ โดย สสนก. พัฒนาระบบเชื่อมต่อและรวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำและภูมิอากาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เกิดการบูรณาการฐานข้อมูลน้ำและภูมิอากาศของประเทศไทย ...
พฤหัสบดี, 10 มีนาคม 2016
... และประชาชนทั่วไปสามารถติดตามข้อมูลสถานการณ์น้ำได้เป็นปัจจุบัน ทั้งนี้ ข้อมูลสำคัญที่นำเสนอผ่านระบบคลังข้อมูลน้ำ ได้แก่ ข้อมูลเพื่อการติดตามสภาพอากาศ เช่น เส้นทางพายุ ภาพถ่ายดาวเทียม การติดตามและคาดการณ์สภาพอากาศจากค่าความสูงน้ำทะเล ...
พฤหัสบดี, 02 กรกฏาคม 2015
6. MOST Mobile Application Catalog ของ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
... NHC Mobile Application แอพพลิเคชั่น จาก คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ สำหรับใช้ติดตามข้อมูลฝน สภาพอากาศ ระดับน้ำสถานการณ์เขื่อนได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีทั้งข้อมูลสถานการณ์ปัจจุบัน และข้อมูลคาดการณ์ล่วงหน้า ...
ศุกร์, 08 พฤษภาคม 2015
... ในด้านการบริหารจัดการน้ำ ขยายตัวจากความร่วมมือไทย-ลาว ไปสู่ระดับอาเซียน เพื่อร่วมกันบริหารจัดการทรัพยากรน้ำและเกิดคลังข้อมูลน้ำในระดับอาเซียน โดยมีความก้าวหน้าของโครงการดังนี้         ...
ศุกร์, 16 มกราคม 2015
... (สสนก.) ได้นำความรู้เกี่ยวกับคลังข้อมูลน้ำมาให้เด็กๆ เยาวชนได้ศึกษาและเรียนรู้ ทั้งยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับพลังงานทดแทนกับสถานีสีเขียวของ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) และ STEM for ...
ศุกร์, 09 มกราคม 2015
... “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ”          ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... หรือ สสนก. จึงได้พัฒนา ศูนย์บริการข้อมูลน้ำเคลื่อนที่ในภาวะฉุกเฉิน (Mobile Data Center) ซึ่งเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในภูมิภาคเอเชีย เป็นส่วนหนึ่งของ “คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ” ที่สามารถเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่บัญชาการ ...
จันทร์, 29 กันยายน 2014
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป