กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ครูวิทยาศาสตร์

ทั้งหมด 43 ข้อมูลที่พบ

หน้า 1 จาก 5
Tags: [วรวรงค์ รักเรืองเดช, ครูวิทยาศาสตร์, ครูด้านนาโนเทคโนโลยี]  ...
พฤหัสบดี, 15 มกราคม 2015
2. การอบรมครูวิทยาศาสตร์ “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีล้ำยุค”
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวสารหน่วยงาน)
Tags: [ครูวิทยาศาสตร์]  ...
พุธ, 30 พฤษภาคม 2012
Tags: [ครูวิทยาศาสตร์]  ...
ศุกร์, 30 เมษายน 2010
... 7 ประเทศ ซึ่งถือเป็นผลงานที่น่าพอใจสำหรับการจัดงานเป็นปีแรก และสำหรับการประกวดฯ ในครั้งที่ 2 นี้ มีประเทศสมาชิกให้ความสนใจส่งเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม รวมแล้วกว่า 100 คน จาก 8 ประเทศ ได้แก่ ...
พุธ, 27 กรกฏาคม 2016
... ครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น เป็นต้น 5. การประชุม สัมมนา และการถ่ายทอดเทคโนโลยี  ประกอบด้วยการประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อการพัฒนางานด้านวิทยาศาสตร์และนโยบายด้านวิทยาศาสตร์ ...
อาทิตย์, 10 กรกฏาคม 2016
6. Clipping วท ประจำวันที่ 28 มกราคม 2559
(ข่าวสารประชาสัมพันธ์/ข่าวตัดหนังสือพิมพ์)
...  แนวหน้า 21 สกู๊ปพิเศษ ต้นแบบครูวิทยาศาสตร์กับการสร้างนวัตกรรมรุ่นเยาว์ ...
พฤหัสบดี, 28 มกราคม 2016
             สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดกิจกรรมค่ายซินโครตรอน เพื่อครูวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 19 - 21 ตุลาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการแสงสยาม ...
พฤหัสบดี, 22 ตุลาคม 2015
... ภาค 4 สน. และกระทรวงศึกษาธิการ (สช.)          ซึ่งการดำเนินงานดังกล่าวจะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากการดำเนินงานระยะสั้นที่ได้มีการจัดอบรม เชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูวิทยาศาสตร์สำหรับพื้นที่ ...
อังคาร, 28 กรกฏาคม 2015
... 180 คน ซึ่งแบ่งเป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น 90 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 90 คน และครูวิทยาศาสตร์อีก 30 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ...
อังคาร, 14 กรกฏาคม 2015
... 10 ประเทศอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ลาวและไทย เป็นเยาวชนและครูวิทยาศาสตร์กว่า 110 คน โดยการประกวดจะแบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ วิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ และนวัตกรรรมสร้างสรรค์ ...
จันทร์, 13 กรกฏาคม 2015
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป