กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยEnglish
หน้าหลัก
ค้นหา
ค้นหาอย่างเดียว:

คำที่ใช้ค้นหา ครูดาราศาสตร์

ทั้งหมด 8 ข้อมูลที่พบ

1. สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง 10 - 12 ก.ย. 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ )
Tags: [ผลงานเด่นประจำปี 52, ผลงานเด่น, ครูดาราศาสตร์]  ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นมา ได้เกิดกิจกรรมการเรียนรู้ดาราศาสตร์ขึ้นมากมาย อาทิ เช่น การจัดค่ายเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับเยาวชน การจัดกิจกรรมดูดาวสำหรับประชาชน การจัดอบรมครูดาราศาสตร์ที่มีฟ้ากว้างของดอยอินทนนท์เป็นห้องปฏิบัติการชั้นเลิศ ...
อาทิตย์, 18 มกราคม 2015
... ที่ให้บริการในรูปแบบต่างๆ เช่น การให้บริการถ่ายทอดความรู้ทางดาราศาสตร์ จัดค่ายดาราศาสตร์ อบรมครูดาราศาสตร์ และจะดำเนินการเพิ่มเติมในอีก ๔ แห่งคือ ที่พิษณุโลก ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา และสงขลา     ...
พฤหัสบดี, 25 ธันวาคม 2014
... การให้บริการสารสนเทศดาราศาสตร์ การจัดค่ายดาราศาสตร์ การอบรมครูดาราศาสตร์ การจัดกิจกรรมสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ รวมถึงสนับสนุนการทำงานวิจัยดาราศาสตร์สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา และสถาบันการศึกษา นักเรียน ...
จันทร์, 17 พฤศจิกายน 2014
              สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สดร.) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เดินหน้าจัดอบรมครูเชิงปฏิบัติการด้านดาราศาสตร์ขั้นต้นที่เชียงใหม่ ...
เสาร์, 01 มีนาคม 2014
6. สดร. นำทีมอบรมครูดาราศาสตร์ จังหวัดอ่างทอง 10 - 12 ก.ย. 2552
(ผลงานเด่นกระทรวงวิทย์/ผลงานเด่น สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ )
    วันที่ 10 กันยายน 2552  นายบุญสืบ  กลิ่นธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอ่างทอง ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การใช้สื่อการสอนทางดาราศาสตร์” ...
จันทร์, 25 มกราคม 2010
... อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ( สดร. ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ) ในกิจกรรมนี้จะมีการ “อบรมครูดาราศาสตร์” สำหรับครูอาจารย์ในเขต ...
จันทร์, 09 พฤศจิกายน 2009
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับโครงการเครือข่ายสารสนเทศดาราศาสตร์สำหรับโรงเรียน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และโรงเรียนสตรีศรีน่าน จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ...
จันทร์, 20 กรกฏาคม 2009
หน่วยงานในสังกัดกระทรวง
สำนักงานรัฐมนตรี สำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์บริการ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน(องค์การมหาชน) สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร(องค์การมหาชน) สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์(องค์การมหาชน)

กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.)
เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม สร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร
หากท่านพบว่ามีข้อมูลใดๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป